04.8.2012 10:55:06

Ruský jazyk stráca pozície ...

... a k roku 2025 sa môže stať menej populárnym ako bengálsky, či portugalský jazyk. Naznačujú to údaje ústredia sociologických výskumov Ministerstva vzdelania a vedy ZSSR, ktoré získala agentúra RIA Novosti.

Deň ruského jazyka bol OSN vytvorený v rámci programu na podporu a rozvoj ovládania viac jazykov a kultúrnej rozmanitosti. V tomto roku si ho pripomíname 6. júna, v deň narodenín A. S. Puškina. Ďalším z cieľov programu je podpora rovnoprávnosti všetkých šiestich oficiálnych rečí OSN: anglického, arabského, španielskeho, čínskeho, ruského a francúzskeho jazyka.
Ruštinu sa v Západnej Európe učí asi 225 tisíc žiakov (do začiatku 90-tych rokov to bolo vyše 550 tisíc). Na vysokých školách v Západnej Európe sa ju dnes učí 28,5 tisíca poslucháčov, hovorí sa v podkladoch ministerstva vzdelania a vedy.
Podľa rozšírenosti ruskému jazyku ešte stále patrí 4. miesto vo svete. Na čele je čínsky jazyk – 1,35 mld. ľudí, anglický jazyk – vyše 650 mln. ľudí, španielsky jazyk – vyše 330 mln. ľudí. Predpokladá sa, že o desať rokov sa môže počet ľudí ovládajúcich ruštinu znížiť do 212 mln. ľudí a na základe toho ju predbehne francúzsky, arabský a jazyk hindi.
Keď sa podľa sociológov k roku 2025 počet ľudí ovládajúcich ruský jazyk skráti na približne 152 miliónov, predbehne ho aj portugalský a bengálsky jazyk.
V ruskom ministerstve vzdelania a vedy popisujú ako sa menil vzťah pobaltských krajín a štátov SNŠ k ruštine od získania ich nezávislosti. Najskôr sa mohol považovať za štátny, potom za druhý štátny, ďalej za jazyk komunikácie medzi národnosťami, za jazyk národnostnej menšiny a nakoniec sa stal fakultatívnym predmetom. Takáto evolúcia ruštiny sa udiala v pobaltských krajinách, v Azerbajdžane, Gruzínsku a v Turkménsku.
x x x
„Dni“ ostatných jazykov sa pripomínajú:
Francúzskeho jazyka - 20. marca, čínskeho 20. apríla, anglického – 23. apríla, španielskeho – 12. októbra, arabského 18. decembra.
Podľa RIA Novosti 6. jún 2010 (krátené)