04.8.2012 10:55:06

Ruské nebo sa otvorilo súkromným lietadlám

Od 1. novembra Rosaviacia odvoláva zákazy a povoľuje súkromným lietadlám lietať vtedy keď to potrebujú. Čiže bez toho aby si na let vopred vyžiadali nejaké povolenie.
Doteraz ho súkromné lietadlá získavali tri dni do predpokladaného dátumu letu. Súkromné lety, nezaoberajúce sa komerčnou dopravou, už takéto povolenia nebudú potrebovať. Pilotovi stačí základná komunikácia s letovým dispečerom.
Napriek tomu malým lietadlám isté ohraničenie ostáva. Nesmú napríklad letieť nad hranicou 3 kilometre aby nezavadzali veľkým lietadlám v ich štandardných letových výškach 8 – 10 kilometrov. Čo sa týka rýchlosti, malé lietadlá ju nemajú ohraničenú. S výnimkou priestorov nachádzajúcich sa blízko letísk.
Nové letecké pravidlá zaraďujú lietadlá do tried. Lietadlá typu „A“ sú štandardné lietadlá veľkých spoločností. Tie majú aj stály dispečerský doprovod. Lietadlá, letiace na malých výškach, ktoré si ho nevyžadujú, sú zaradené do triedy „G“.
Pilotom týchto súkromných strojov budú tiež ponúkané varianty trás a získajú ich elektronicky na webe alebo na papieri z ústredia leteckých navigačných informácií. Zaregistrovaní piloti tu tiež získajú operatívnu informáciu o počasí.
Dni.ru, 18. október 2010