04.8.2012 10:55:06

Ruské filmy v Cannes

Až 10 filmov ukážu v ruskom pavilóne, ktorý sa otvorí v Cannes od 12. do 23. mája počas 63. filmového festivalu. Nakrútili ich predovšetkým mladí režiséri a odrážajú nové tendencie v ruskom filme.
Natália Naumová predstaví film "V Rusku sneží", producentom ktorého sa stal jej otec, známa ruská filmová veličina Vladimír Naumov.
Rok 2010 je rokom Ruska vo Francúzsku a Francúzska v Rusku.
-vmi-, podľa Hlas Ruska 21. apríl 2010