04.8.2012 10:55:06

Rusi vyrobili miniatúrny tank – robot

Ide o 110 kg bojový komplex dlhý 90 a široký 40 cm. Tak ako každý iný tank, i on má protiankovú ochranu a teplovízor na odhaľovanie živej sily protivníka. Na veži je guľomet alebo granátomet. Tank riadia dvaja ľudia (vodič a strelec) cez videokameru a riadiaci pult na diaľku, no maximálne 1 km od modulu.
Autori tohto bojového prostriedku, konštruktéri omskej konštrukčnej kancelárie, ktorí tento komplex predstavili na výstave „VTTV-Omsk-2011“ uvádzajú, že tank dokáže plávať, vracať sa do východiskovej pozície i prekonávať 50 cm prekážky.
Z pohľadu bojového uplatnenia sa s ním dá rátať v lokálnych bojových konfliktoch, pri likvidácii teroristov i odstreľovačov, ale aj odmínovávať.
Vzgljad.ru, 10. júl 2011

akt_rusk_minitank.docx akt_rusk_minitank.docxakt_rusk_minitank.docx