28.11.2021 16:35:56

Rudá armáda (od Trockého cez Veľké Víťazstvo až po rozpad ZSSR)

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
(foto: Tadeusz Rudzki (CC BY-SA 4.0)/wikimedia)


Dvoudílný dokument stanice ARTE přináší svědectví o Rudé armádě, která byla použita nejen navenek, ale také proti sovětskému lidu. (casopisargument.cz)Filmový dokument nás v první části zavede do roku 1918, kdy vedlo sovětské Rusko totální válku – jak proti zahraničním nepřátelům, tak proti vlastnímu obyvatelstvu. Rudá armáda, kterou na tomto pozadí založil Lev Davidovič Trockij, musela brzy opustit své vznešené ideály rovnosti a demokracie. Když byly během občanské války nařízeny příděly potravin, venkovské obyvatelstvo se vzbouřilo proti stále ještě mladému komunistickému státu. Aby potlačil rolnické povstání v Tambově, použil bývalý carský důstojník Michail Tuchačevskij v roce 1920 na Leninův příkaz proti vesničanům jedovatý plyn.

Po smrti Lenina nastoupil k moci Stalin a ten se rostoucího vlivu Rudé armády a popularity jejího velitele maršála Michaila Nikolajeviče Tuchačevského obával, proto nechal Tuchačevského v roce 1937 popravit a nařídil čistky. Roky 1937 a 1938 se zapsaly do dějin jako doba velkého teroru. Důsledky likvidace „vedoucího personálu“ Rudé armády se negativně projevily během druhé světové války.

Po vítězství nad fašismem se v létě 1945 vrátilo domů 9 milionů sovětských vojáků. Váleční zajatci, kteří přežili německé tábory, byli doma obviněni ze zrady a posláni do gulagu. Jiní museli žebrat, protože jim byly zrušeny válečné důchody a byli vyhnáni z velkých měst.


Studená válka

Během studené války bylo jedinou funkcí Rudé armády udržovat veřejný pořádek a bezpečnost. To se ovšem po Stalinově smrti, a nástupu Nikity Chruščova, změnilo. Reorganizoval a modernizoval Rudou armádu, obnovil její prestiž a znovu zavedl válečné penze.

(Snímek samozřejmě nevynechal potlačení povstání v Budapešti v roce 1956 a srpnové události roku 1968 v Československu. Je také vzpomenuta kubánská krize.)

V 70. letech se životní podmínky vojáků Rudé armády výrazně zhoršily. Jejich každodenní život byl poznamenán rasismem, sexuálním násilím a šikanou. Mnoho branců se snažilo vojenské službě uniknout, ale před misí v Afghánistánu, která se brzy ukázala být skutečnou noční můrou, nebylo úniku. Zuřivý boj proti mudžáhidům se stal trvalým. Rudá armáda byla stále více oslabována a demoralizována, rostla nechuť k sovětskému systému.

V roce 1989, deset let po začátku konfliktu, Michail Gorbačov nařídil Rudé armádě, aby se stáhla z Afghánistánu a vrátila vojáky domů. Sovětský svaz se z této porážky již nevzpamatoval a 25. prosince 1991 se po odstoupení prezidenta Michaila Gorbačova rozpadl.

 

Oba díly jsou dostupné do 12. prosince 2021 na webu TV ARTE zdezde. Jazykové verze: němčina, francouzština. Titulky: německé a francouzské. (Upozornění: dokument není vhodný pro děti a citlivé osoby.)VSa/casopisargument.cz