21.2.2019 10:28:19

rok 2009: Položenie kvetov na Slavíne:

historicky prvý záznam do webu o aktivite SRS z 3.apríla 2009...bolo 923 prečítaní rokmi

Delegácia Slovensko-ruskej spoločnosti na čele s predsedom Jánom Čarnogurským položila 3. apríla 2009 kyticu kvetov pri pamätníku padlých sovietskych vojakov na Slavíne v Bratislave. Sovietska armáda oslobodila Bratislavu 4. apríla 1945. Pri oslobodzovaní Bratislavy a súvisiacich vojenských operáciách padlo asi 6 tisíc sovietskych vojakov. Mnohí z nich sú pochovaní na cintoríne na Slavíne. Vojaci pochovaní na Slavíne tu na brehoch Dunaja splnili svoju najvyššiu povinnosť pri obrane vlasti a porážke fašizmu. Ich obeta si zasluhuje našu úctu a Slovensko-ruská spoločnosť bude pripomínať aj túto väzbu, ktorá spája Slovensko s národmi bývalého Sovietskeho zväzu. 
Večnaja pamjať padlým hrdinom. 

redakcia