25.10.2021 15:45:00

Riaditeľka Ruského domu v Bratislave na návšteve Prešovskej univerzity aj Múzea rusínskej kultúry v Prešove

(foto: rcvkba.sk)


Dňa 14. októbra sa v rámci návštevy riaditeľky Ruského domu v Bratislave p. Jeleny Jepišinovej v Prešove konalo pracovné stretnutie s dekankou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity prof. Beátou Balogovou, tajomníčkou fakulty p. Monikou Pavlovičovou, riaditeľom Inštitútu rusistiky, vedúcim Ruského centra a viceprezidentom Asociácie rusistov Slovenska prof. Ľubomírom Guzim a metodičkou Ruského centra p. Gabrielou Turisovou.

 Na stretnutí sa prerokúvali otázky spolupráce na rôznych úrovniach – usporadúvanie spoločných prednášok a výstav pre študentov univerzity, organizovanie online podujatí a informovanie študentov o možnostiach absolvovania vzdelávacích programov v Rusku na základe kvót udeľovaných vládou Ruskej federácie.

Riaditeľka Ruského domu v Bratislave navštívila 14. októbra v rámci pracovnej návštevy na východnom Slovensku aj Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, kde sa stretla s riaditeľkou múzea p. Ľubou Kráľovou. Na stretnutí strany prerokovali otázky spolupráce s ruskými múzeami s cieľom organizovania spoločných výstav a konferencií a venovali sa aj otázke možností popularizácie ruskej a rusínskej kultúry na Slovensku. 

Múzeum rusínskej kultúry v Prešove je vedecko-výskumná a metodologická pracovná platforma, ktorej činnosť je venovaná skúmaniu histórie a kultúry rusínskej etnickej skupiny. V múzeu sú prezentované expozície, predmety každodenného života, oblečenie, dokumenty, makety a historické exponáty, ktoré vypovedajú o živote Rusínov na Slovensku.


Ruský dom v Bratislave