26.12.2016 16:35:32

Prvé novoročné stretnutie Bratislavského Klubu Arbat sa bude...

...konať v stredu 4. januára 2017 v klube Lúčnica o 18.00 hod.  

Pozývame medzi seba všetkých priateľov ruského jazyka, čiže aj nečlenov Slovensko-ruskej spoločnosti. Privítame medzi sebou všetkých, ktorí si ctia ruskú a vôbec všetky slovanské kultúry. 

redakcia