15.3.2023 17:24:54

Prosíme vás, podarujte nám 2 % z vašich daní


Slovensko - ruská spoločnosť je zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu obyvateľstva za zdaňovacie obdobie roku 2022.
 
Vami poskytnuté finančné prostriedky budú použité najmä na podporu vzdelávania a ochranu kultúrnych hodnôt, na združovanie priateľov Ruska na Slovensku, na podporu podujatí ukazujúcich a rozvíjajúcich priateľstvo Slovákov k Rusku.

Za ich poskytnutie Vám vopred ďakujeme.Potrebné údaje o Slovensko-ruskej spoločnosti:

Názov:                   Slovensko-ruská spoločnosť

Právna forma:        Občianske združenie

IČO:                       30867495

Sídlo:                     Grösslingová 6-8, 811 09 BratislavaV mene Správnej rady Slovensko-ruskej spoločnosti JUDr. Ján Čarnogurský