04.8.2012 10:55:06

PROGRAM RUSKÉHO CENTRA VEDY A KULTÚRY V BRATISLAVE NA MÁJ 2010

3. mája pondelok o 18.30 hod.
Koncert detských umeleckých súborov z Ukrajiny a zo Slovenska.
Podujatie sa usporadúva spolu s veľvyslanectvom Ukrajiny na Slovensku, ukrajinskou komunitou a Zväzom Rusov na Slovensku.
Koncert je venovaný 65. výročiu víťazstva
vo Veľkej vlasteneckej vojne.
Miesto konania: DK Ružinov, Bratislava

4. mája utorok o 17.00 hod.
Otvorenie výstavy fotografií venovanej 65. výročiu víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne.
Výstava potrvá do 15. mája.

4. mája utorok o 17.00 hod.
Knižná expozícia z fondov knižnice RCVK venovaná 65. výročiu víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne

5. mája streda o 17.00 hod.
Stretnutie v lingvistickej kaviarni.
Café Studio Club, Laurinská 13

5. mája streda o 16.00 hod.
Slávnostné stretnutie krajanov a koncert
venovaný 65. výročiu víťazstva nad fašizmom.
Miesto konania:
Bratislavská vysoká škola práva.
Tomášikova 20, Bratislava

6. mája štvrtok o 9.00 hod.
Otvorená hodina pre žiakov ZŠ 1. stupňa z miest Levice a Šurany.
Téma: Dejiny 2. svetovej vojny. Účasť Červenej armády na oslobodzovaní Slovenska

9. mája nedeľa o 10.00 hod.
Slávnostný akt kladenia kvetov k pamätníku
sovietskych vojakov - sloboditeľov Slovenska od nemeckých fašistických okupantov
Miesto konania: Pamätník na Slavíne

14. mája piatok o 14.00 hod.
Prezentácia zborníka veršov
ruskej a slovenskej poetky Kruh spriaznenosti.
Miesto konania: Stredoeurópsky dom fotografie,
Prepoštská 4, Bratislava

18. mája utorok o 17.00 hod.
Koncert bardskej piesne
v podaní Viktora Leonidova.
Otvorenie umeleckej výstavy
ruských výtvarných umelkýň Júlie Karpovovej a Niny Ščerbakovovej-Ionovovej venovanej Medzinárodnému roku zbližovania kultúr UNESCO 2010.
Výstava potrvá do 25. mája.

27. – 28. mája
Certifikačné skúšky z ruského jazyka spolu
so ŠIRJa A. S. Puškina

Zmena programu vyhradená.
Informácie na tel.: 02/52 62 59 81
Vstup na všetky podujatia voľný
Pozvanky.pdf Pozvanky.pdfPozvanky.pdf