14.2.2017 21:48:01

Prišla nám pozvánka: Invitation - Taming the Bear: Russian Influence in V4 Countries

V mene Asociácie slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) a Pražského Inštitútu bezpečnostných štúdií (PSSI) by sme Vás radi pozvali na diskusiu: 

Krotenie medveďa: aktivity ruského vplyvu v krajinách V4,

ktorá sa bude konať 27. februára (pondelok) o 17:30 hod. v KC Dunaj (Nedbalova 3, Bratislava)

Štyria odborníci (experti) zo štyroch krajín (Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Poľsko) sa budú zameriavať na rôzne nástroje, ktoré Kremeľ využíva na dosiahnutie kompromisov medzi krajinami v tomto regióne. Chápeme komplexnú zložitosť ruského vplyvu v tomto regióne? Sú naše spoločnosti odolné proti manipulácii zo strany autoritárskych síl? Príďte a pripojte sa k tejto aktuálnej diskusii.
Podujatie sa bude konať v angličtine. 

Redakcia srspol.sk a vedenie spoločnosti odporúčajú členom a sympatizantom Slovensko-ruskej spoločnosti účasť na tomto podujatí, nakoľko je to aj platforma na prezentáciu nášho jednoduchého proslovanského, proruského, proslovenského... postoja.
Nech sa chlapci čudujú, že na Slovensku ešte žijú aj Slováci!

redakcia