28.6.2019 16:50:08

Pripomíname chystané stretnutie na hore Matra 20.júla 2019

mapa_MATRA v Madarsku
mapa_MATRA v Madarsku
(foto: red)

Pozvánka na tohtoročné stretnutie Klubov Arbat SRS na hore Matra - výstup na horu Matra

Tento rok sa uskutoční už desiaty ročník výstupu na najvyšší vrch pohoria Matra, na Modravú horu. Výstup sa uskutoční v sobotu 20. júla. Dátum sme zvolili tak, aby čo najmenej kolidoval s inými pamätnými dňami, najmä cirkevnými a na východnom Slovensku. Zároveň si výstup zachová väzbu na sviatok sv. Cyrila a Metoda v júli.

 Na vrchole sa stretneme od 12.00 -  13.00 hod, potom budeme v bufete pod vrcholom. Až na vrchol (nadmorská výška : 1014 m) možno prísť autom alebo autobusom, parkovisko je pod vrcholom alebo asi 2 km nižšie v stredisku Mátraháza. Modravá hora (maďarský názov: Kékestetö) je asi 100 km východne od Budapešti. Z Budapešti do Gyöngyös vedie diaľnica, potom asi 10 km obyčajná asfaltka. Kto má v aute navigačný prístroj, nech si vloží ako cieľ vrchol hory alebo Mátraháza.

 Nezabúdajme, že Matra patrí do trojvršia na našom štátnom znaku: Tatra – Matra – Fatra. Aspoň tak sa vžil názov trojvršia v našej národnej pamäti. Pripomínajme si Matru aspoň raz ročne kolektívnym výstupom (či vyvezením sa J ). Pripájame mapku trasy od Budapešti.

 

Za organizačný výbor:

     Ján Čarnogurský

jancarnogursky@slovanet.sk

red, dr.Čarnogurský

foto z výstupu Matra 2011                                                                                                                                                   

red