04.8.2012 10:55:06

Predseda Slovensko-ruskej spoločnosti ďakuje guvernérovi Národnej banky Slovenska

Doc. Ing. Jozef Makúch , PhD.
guvernér
Národná banka Slovenska

Vážený pán guvernér,
dovoľte, aby som prostredníctvom Vás v mene Slovensko – ruskej spoločnosti poďakoval a gratuloval Bankovej rade Národnej banky Slovenska k rozhodnutiu ponechať na 2 € minci svätých Cyrila a Metoda v pôvodnom vyobrazení so svätožiarou a krížom. V historickej pamäti Slovákov sa vierozvestcovia zachovali práve v takej podobe. Kríž a svätožiara znázorňujú ich hlavné poslanie medzi našimi predkami.
Európska únia má byť úniou slobodných národov. Slobodu národov nezabezpečí len písomná zmluva na začiatku, ale ešte viac odpor proti každému obmedzeniu slobody.
Banková rada poslala odkaz do Bruselu, že Slovensko je rozhodnuté svoju slobodu brániť.
Ešte raz Vám ďakujem a gratulujem.
JUDr. Ján Čarnogurský, predseda SRS