14.1.2019 12:39:45

Prečo sa Európa dostáva do čoraz väčšej závislosti na ruskom plyne?

Spotreba ruského plynu v Európe bude musieť objektívne rásť. Situácia sa vyvíja tak, že Gazprom v blízkej budúcnosti nielenže bude môcť, ale asi bude aj nútený, svoje dodávky Európe zvyšovať. Spojené je to so znižovaním ťažby a prepravy plynu do Európy inými exportérmi.

Jedným z dôležitých dodávateľov plynu do Európy, okrem Ruska, je Alžírsko. Jeho úrady však upozorňujú, že v roku 2019 asi nebudú môcť zachovať doterajšie objemy dodávok.  

Kým v roku 2017 Alžírsko dodalo Európe 49,6 mld. kubíkov plynu, pre rok 2022 hrozí, že krajina jeho export vôbec zastaví. V danom roku ho má mať len pre vnútornú spotrebu.

Bez optimizmu sú aj predpovede ohľadne rozpracúvania nových nálezísk v Nórsku. Oslo sa už dnes zamýšľa nad znížením dodávok plynu do štátov EÚ.

Holandsku hrozí zatvorenie náleziska Groningen. Miestni obyvatelia totiž tvrdia, že rozpracúvanie náleziska provokuje v jeho okolí zemetrasenie.

Spotreba dovozového plynu medzitým v Európe len v roku 2017 vzrástla na 312,1 mld. kubíkov. V roku 2018 bola zrejme ešte vyššia. Očakáva sa, že rast spotreby bude narastať aj v rokoch 2019-2022.

Ak sa znížia dodávky z vyššie uvedených krajín, pre Európu to môže znamenať deficit okolo 50 mld. kubíkov ročne. Kto by ho dokázal eliminovať? Ak objektívne, tak len Rusko. No a toto je absolútne hlavný dôvod prečo Nemecko a Francúzsko tak trvajú na existencii plynovodu Severný prúd-2.

Podľa topwar.ru, 14. 1. 2019