04.8.2012 10:55:06

Pozvánka na výstavu

Federálna archívna agentúra Ruska, štátne múzejno-výstavné centrum ROSIZO Ministerstva kultúry Ruskej federácie a Ruský štátny archív literatúry a umenia vás pozývajú na výstavu fotografií:

Fotografická história. 1840 - 1950.
Z fondov Ruského štátneho archívu literatúry a umenia.

Kurátori: Jevgenij Berezner, Natália Tarasova, Irina Čmyreva.

Výstava „Fotografická história. 1840 - 1950. Z fondov Ruského štátneho archívu literatúry a umenia“ predstavuje archívne fotografické diela z hľadiska ich umeleckej hodnoty. Práve preto sa hlavnou časťou expozície stala „suvenírová“ fotografia 19. storočia, diela autorov G. Sommera, K. Hofa, C. Pontiho a tiež práce ďalších osobností európskej fotografie. Medzi nimi originálne výstavne diela Nikolaja Sviščova-Paoly predstavované v 20. rokoch minulého storočia na medzinárodných výstavách „Umenie pohybu“ v Moskve a v Berlíne. Taktiež sú tu klasici sovietskej fotoreportáže z 30. rokov 20. storočia, ako Max Alpert, Dmitrij Debabov, Mark Markov-Grinberg, Sergej Strunnikov či divadelné portréty Vasilija Ulitina, ako aj predvojnové snímky sovietskych lídrov na tribúne mauzólea od Jevgenija Javna.

Do 20. rokov 20. storočia patria diela Alexandra Rodčenka či fotografie Michaila Kaufmana – brat Dzigi Vertova, kameraman a spoluautor filmov „Jedenásť“ (1928) a „Človek s kamerou“ (1929).

Zaujímavou je aj fotogrametria – autokarikatúra Lászla Moholy-Nagya, klasika svetovej fotografie 20. storočia či dary autorov režisérovi Sergejovi Ejzenštejnovi.

Jedinečné miesto patrí El Lisitskému, ktorý je v expozícii predstavený experimentálnymi fotografiami z 20. rokov 20. storočia, ako je montáž, fotogrametria, kyanotypia.

„Fotografická história. 1840 – 1950“ – je výstava prioritne zameraná na osvojenie si histórie ruskej fotografie. Keďže ruská fotografia je neodlučiteľnou súčasťou svetovej fotografie, expozícia sa stáva obsažnejším výkladom aj dejín v premenách štýlov, žánrov a techník.
Expozícia spojila fotografické štýly z viac než storočného obdobia. Sú tu psychologické portréty, ale aj portréty na objednávku, umelecké krajinomaľby aj fotografia krajiny, architektúra, výpravné a dokumentárne štýly, reportáž či etnografická fotografia.
Pri pohľade na fotografické štúdie 19. storočia sa vynárajú spomienky na abstraktné maliarstvo, po čom ale nastupuje obdobie romantického dekadentného obrazového realizmu a bravúrna socrealistická sovietska fotoreportáž či konštruktivistické experimenty v divadelnej fotografii, respektíve snímky pre časopis „Naše úspechy“ a „ZSSR na stavbe“.

„Fotografická história. 1840 – 1950. Z fondov Ruského štátneho archívu literatúry a umenia“ zreteľne odzrkadľuje vplyv politického kontextu na rozvoj celej kultúry. Na výstave sú vedľa seba portréty spisovateľov Antona Čechova či Ivana Bunina, spolu s „básnikom revolúcie“ Vladimírom Majakovským, skladateľom Petrom Čajkovským, Dmitrijom Šostakovičom, fotografiami aristokratickej rodiny Šeremetevovej, ale aj sovietskeho vojvodcu Semjona Buďonného, režisérov Konstantina Stanislavského, S. Michoelsa, V. Mejercholda, herečiek 19. storočia a baletiek 20. storočia, hviezd nemého filmu a taktiež vodcov a „moderných budovateľov“ socializmu, ale aj jednoduchých ruských občanov.

Expozícia zahŕňa 316 umeleckých diel, väčšinu ktorých bude zahraničný divák vidieť po prvý raz.

pozvnka_invitation_die_Einladung.pdf pozvnka_invitation_die_Einladung.pdfpozvnka_invitation_die_Einladung.pdf