22.5.2015 18:06:30

Posledná spojenecká prehliadka alebo Zabudnutá prehliadka víťazov (video)

Dňa 7. septembra 1945 po porážke Japonska sa V Berlíne pri Brandenburskej bráne koná málo známa vojenská prehliadka spojeneckých vojsk. Nazývajú ju - prehliadka víťazov, posledná prehliadka spojencov i zabudnutá prehliadka. Zachoval sa z nej niekoľko minútový záznam, ktorý bol v sovietskej televízii premietnutý iba raz.

Málokto vie, že táto prehliadka bola aj prvým konfliktom spojencov, ktorý doteraz nebol vyriešený. Na prehliadke sa totiž odmietol zúčastniť hlavný veliteľ amerických vojsk Dvight D. Eisenhower, odmietol to aj hlavný veliteľ britských okupačných vojsk Bernard Montgomery i Francúz generál Jean de Lattre de Tassigny.

Uvažovalo sa dokonca o zrušení prehliadky. Žukov telefonoval Stalinovi a ten nariadil: Uskutočniť prehliadku bez nich!

Sovieti sa tam predstavili s ťažkými tankami IS, čím dali každému najavo, že ak bude treba, sú pripravení prejsť po celej Európe bez ohľadu na americkú atómovú bombu.

Video v ruštine: https://docs.google.com/file/d/0B-LRICABERF4OEJBdnRodzlxVE0/edit?pli=1

docs.google.com