28.2.2018 13:37:24

Pohľad z Českej republiky na situáciu na Slovensku (video)

Päť minút prekvapivých informácií. Video: https://www.youtube.com/watch?v=ACN6sDf5jJM

youtube.com