14.9.2021 11:07:40

Plynovod Severní proud 2 je dostaven, spuštění zatím brání byrokracie

Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
(foto: casopisargument.cz)


Ruskému provozovateli hrozí penále v případě, že nesplní podmínky dané směrnicí EU. (casopisargument.cz)Společnost Nord Stream 2 AG, která patří do portfolia ruské státní společnosti Gazprom, může být penalizována, pokud bude plynovod spuštěn před certifikací společnosti jako nezávislého provozovatele.

Spolková agentura pro sítě BNA informovala, že nyní zpracovává příslušnou žádost provozovatele plynovodu Severní proud 2. Neuvedla, kolik času bude na posouzení potřebovat. Podle oficiálních informací má agentura po předložení dokumentů čtyři měsíce na přípravu návrhu usnesení k žádosti, který pak bude postoupen Evropské komisi k vyjádření.

Společnost Nord Stream 2 informovala, že plánuje získat osvědčení nezávislého provozovatele, čímž splní požadavky třetího energetického balíčku Evropské unie. Německý regulátor BNA už varoval, že v případě, že plynovod bude uveden do provozu dříve, než dojde k oddělení dodavatele a provozovatele, bude se jednat o přečin, který bude penalizován.

10. září bylo oznámeno dokončení výstavby celého plynovodu, který přes Baltské moře spojuje Rusko a Německo. Jak jsme informovali, společnost Nord Stream 2 se snažila soudně napadnout rozhodnutí BNA, že na plynovod se vztahují směrnice EU.


VSa/casopisargument.cz