11.9.2020 16:59:07

Pietny akt pri Pamätníku umučených na Brezine

Záber z podujatia
Záber z podujatia
(foto: diompraz )


K 76. výročiu Slovenského národného povstania a národno-oslobodzovacieho boja, sa 5. septembra 2020 uskutočnila spomienková akcia pri Pamätníku umučených Brezina a následne v priestoroch Posádkového klubu Trenčín.Akciu pripravili a uskutočnili: vedenie Posádkového klubu Trenčín, Klub vojenskej histórie protifašistického odboja Trenčín a klub slovensko-ruského priateľstva Arbat Trenčín. Kladenia vencov na Brezine a ekumenickej piety, ktorú vykonal p. evanjelický farár Petrula, sa zúčastnil a položil veniec aj zástupca Ruského veľvyslanectva v SR pán Alexej Kulagin so synom.

Pokračovanie akcie bolo v perfektne pripravených priestoroch Posádkového klubu Trenčín. Prítomných privítala príhovorom pani vedúca Mária Huszlicsková. Veľmi hodnotnými príspevkami rozšírili obzory a vedomosti zúčastnených Ing. M. Ondráš, gen. mjr. Ing. S. Naďovič a MUDr. M. Malay.

Týmto vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní a priebehu podujatia, ako aj všetkým zúčastneným.

 

 

Niekoľko záberov zo spomienkovej akcie:

 V úvode pietneho aktu mal príhovor gen. mjr. Ing. Svetozár Naďovič


Následne vedúci delegácií položili k pamätníku vence


Neodmysliteľnou súčasťou takýchto podujatí je zanôtenie slovenskej národnej hymny


Na akte bol prítomný Alexej Kulagin (zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie v SR) so synčekom


Spoločná fotografia zúčastnených


V priestoroch Posádkového klubu Trenčín akcia pokračovala zaujímavými prednáškami

(fotografie zhotovil diompraz)


Peter Palko (Arbat Trenčín)