25.1.2020 20:20:00

Piešťany 19. januára: Poďte a prijmite požehnanie, Christos je tu pre všetkých!

Slávnostný sprievod mestom Piešťany
Slávnostný sprievod mestom Piešťany
(foto: autor úvodnej foto: Jozef Tokár)


V nedeľu 19. januára slúžil pravoslávny kňaz jerej Marek Kundis bohoslužbu k sviatku Bogojavljenija - krstu Isusa Christa, v chráme Pravoslávnej cirkvi v Piešťanoch. Počas obradu posvätil vodu, ktorá bola k dispozícii veriacim.


Tejto bohoslužby sa zúčastnili členovia trenčianskeho klubu Arbat. Medzi prítomnými boli taktiež predseda Slovensko-ruskej spoločnosti JUDr. Ján Čarnogurský, riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna Kuznecová, prezidentka Zväzu Rusov na Slovensku Marina Halajiová a predsedníčka Koordinačnej rady Rusov na Slovensku Jelena Bartáková. Na vyjadrenie úcty a solidarity s miestnym spoločenstvom pravoslávnych veriacich sa medzi účastníkmi stretli tiež príslušníci ďalších kresťanských cirkví - katolíci i evanjelici augsburského vyznania.

Po bohoslužbe sme sa spoločne odobrali za spevu piesní v sprievode, na čele ktorého bol nesený kríž a cirkevné zástavy, centrom mesta ku Kolonádnemu mostu. Tam otec Marek posvätil vodu Váhu a do tejto sa i trikrát ponoril, spolu so štyrmi ďalšími odvážnymi.

V protiklade ku skromným podmienkam, v akých pôsobí Pravoslávna cirkev v Piešťanoch, bola srdečná atmosféra v ktorej prebehla táto akcia. Na záverečnom posedení, správnejšie by bolo slovo “postátie”, nakoľko skromné priestory sedenie neumožňovali, nikto neriešil ani príslušnosť k jednotlivým kresťanským cirkvám, ani k národnostnej alebo štátnej príslušnosti prítomných. Všetci sme tam boli kresťania, ktorý sa stretli v dobrej viere a v radosti.

Pre mňa osobne bol najsilnejší moment vtedy, keď boli všetci prítomní na bohoslužbe, bez rozdielu, pozvaní k požehnaniu so slovami:

„Poďte a prijmite požehnanie, Christos je tu pre všetkých!“

 

Dôvetok:

Pokladám za potrebné uviesť dôvod, pre ktorý si klub Arbat Trenčín zvolil za miesto svojho januárového stretnutia pravoslávnu bohoslužbu.

S jerejom Marekom Kundisom, duchovným správcom Pravoslávnych cirkevných obcí Brezová pod Bradlom a Piešťany spolupracujeme pri mnohých memoriálnych aktivitách. Taktiež sa niekoľkokrát zúčastnil na našich stretnutiach.

Otec Marek slúži Panychídy za pokoj duší vojakov Červenej a Rumunskej kráľovskej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenska. S modlitbou sa pripája k našim Spomienkam na obete fašizmu a bojovníkov proti zlu.

V neposlednom rade bol dôvod i v našom záujme verejne prezentovať našu úctu k slovanskej pravoslávnej cirkevnej tradícii a podporiť ju našou účasťou na bohoslužbe.FOTOGALÉRIA Z PODUJATIA (autor fotografií: PETR SOMMR)


 Obrad svätenia vody v rieke Váh sa začínaKadidlo v rukách pravoslávneho kňaza Mareka KundisaJerej Marek číta zo Svätého písmaNečakaní, no vítaní návštevníci obradu. Nie nadarmo má podľa pravoslávnej eschatológie na konci časov prísť k posväteniu celého živého aj neživého stvorenia
Slúžiaci pravoslávny pop ponára kríž do vody VáhuNeskôr sa naberá voda z rieky do pripravenej nádobyNa obrade samozrejme pomáhajú aj tí najmenšíKňaz slávnostne posväcuje veriacichŠtyria statoční sa ponárajú do mrazivej riekyPravoslávny pop sa vydáva za otužilcamiNásledne sa otec Marek trikrát ponára do rieky Váh, pričom sa prežehnávaOdvážna štvorica nasleduje jereja Mareka a vylieza z riekyOdvážlivcov po vyjdení z rieky okamžite čaká občerstvenie na zahriatieBorci sa na konci obradu akiste posilňujú horúcim čajom... :-)Veriaci s krížom a cirkevnými zástavami dotvárali nezabudnuteľný kolorit nádherného obradu


Autor textu: MITÁNEK MARIÁN