30.12.2016 06:27:30

PF 2017

Vážení členovia Slovensko-ruskej spoločnosti, vážení čitatelia,

veľmi pekne Vám ďakujeme za podporu v práve končiacom sa roku 2016 a želáme Vám úspešný nástup do Nového roka 2017. Spoločne si zaželajme nech je šťastný a predovšetkým mierový, nech každému z nás nadelí pevné zdravie a vytrvalosť pri plnení si svojich predsavzatí. 

Ďalšie články na stránku pridáme až 4. januára 2017.

redakcia