04.8.2012 10:55:06

Oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia Slovensko-ruskej spoločnosti

Na základe poverenia Správnej rady Slovensko-ruskej spoločnosti zvolávam valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa bude konať

dňa 03. decembra 2008 o 14:30 hod.
v budove Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave
na Tomášikovej ul. č. 20.Program valného zhromaždenia:

1. Správa predsedu SRS o činnosti Spoločnosti od posledného VZ.
2. Správa revízora SRS o hospodárení Spoločnosti.
3. Diskusia o činnosti a plánoch SRS.Bratislava, 21. novembra 2008.


JUDr. Ján Čarnogurský
predseda Správnej rady SRS