08.5.2016 20:29:53

Oslavy 71. výročia oslobodenia Spišskej Novej Vsi

SNV
SNV

Spišská Nová Ves si 71. výročie ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom pripomenula dôstojne. 6 . mája 2016 pri tejto príležitosti navštívil naše mesto 1. tajomník a kultúrny atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike Vladislav Kulikov, ktorého slávnostne prijal na radnici primátor mesta Ján Volný. Predtým ešte vzácnemu hosťovi ukázal naše krásne mesto. Primátor zdôraznil, že mesto Spišská Nová Ves ešte nemalo takú návštevu z ruskej ambasády. Vo svojom príhovore vyzdvihol dlhoročné priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Ruskom. Vladislav Kulikov počas svojho vystúpenia na radnici povedal, že navštívil už viacero miest na Slovensku, ale Spišská Nová Ves patrí medzi najkrajšie.

Po skončení slávnostného prijatia na radnici sa účastníci presunuli do kina Mier, kde sa uskutočnilo otvorenie výstavy fotografií z oslobodzovania Slovenska, ktoré poskytlo ruské veľvyslanectvo. Vladislav Kulikov sa spýtal prítomných detí, aby mu povedali, koľko obyvateľov žije v Spišskej Novej Vsi. Po niekoľkých odpovediach sme sa dopracovali k číslu 36 000. Potom deťom povedal, aby si predstavili ešte dvojnásobok ľudí. Na takomto príklade deťom ozrejmil, koľko sovietskych vojakov zahynulo pri oslobodzovaní Slovenska.

Na záver podujatia sa na mestskom cintoríne konala pietna spomienka spojená s kladením vencov. Viac ako 160 vojakov Červenej armády je pochovaných na tomto cintoríne. Primátor Spišskej Novej Vsi vyzdvihol úlohu Červenej armády pri oslobodzovaní mesta i celej našej vlasti. Pripomenul, že fašizmus bol porazený, ale nebol zničený, čoho svedkami sme dnes v mnohých štátoch Európy, ale žiaľ aj na Slovensku. Vladislav Kulikov pripomenul obete sovietskych ľudí pri oslobodzovaní našej vlasti. Nemôžeme na tieto udalosti zabudnúť a pripomínať ich mladej generácií. Za Slovenský zväz profifašistických bojovníkov vystúpil tajomník Oblastného výboru Ján Dzurej. Následne sa konalo kladenie vencov k pamätníku.

Sprievodnou akciou k tejto udalostí sú aj Dni ruského filmu. Vo štvrtok 5. mája si mohli žiaci základných škôl pozrieť v kine Mier ruskú rozprávku O cáru Saltánovi a 12. mája je pre študentov stredných škôl pripravený film Boje o Kursk. Pre verejnosť sa budú premietať ruské filmy na jeseň.

Klub Arbat pri Slovensko-ruskej spoločnosti v Spišskej Novej Vsi je hrdý, že mohol prispieť k dôstojnému priebehu týchto osláv. Sme veľmi radi, že sme mohli v našom meste privítať zástupcu ruskej ambasády Vladislava Kulikova, ktorý sa nám na záver poďakoval za organizáciu. Zároveň v spolupráci s veľvyslanectvom a mestom Spišská Nová Ves sme sa dohodli na ďalších spoločných podujatiach.


Branislav Rusiňák