07.4.2020 17:01:53

OPAKOVANÁ PONUKA PREDSEDU SLOVENSKO-RUSKEJ SPOLOČNOSTI NA ODKÚPENIE SOCHY MARŠALA KONEVA

Predseda Slovensko-ruskej spoločnosti
Predseda Slovensko-ruskej spoločnosti
(foto: zdroj: Facebook)


Po bezprecedentne arogantnom kroku pražskej strany vo veci sochy maršala Koneva, poslal dňa 6.4.2020 predseda Slovensko-ruskej spoločnosti JUDr. Čarnogurský list zástupcovi starostu Mestskej časti Praha 6. Obsah listu uverejňujeme.


 

 

 

Slovensko – ruská spoločnosť

Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava

e-mail: srs@slovanet.sk; tel. č.: +421 911 636 954

                         

 

 

                                                                                                                  Vážený pán

                                                                              Mgr. Jan Lacina

                                                                              vicestarosta

                                                                              Úrad mestskej časti Praha 6

                                                                              Čs. armády 23

                                                                              160 52 Praha 6

 

                                                                               Bratislava, 6. 4. 2020.

 


Vážený pán vicestarosta,

 

dňa 3. apríla 2020 na podnet úradov Prahy 6 bola odstránená socha maršala Koneva z námestia v Prahe 6. Podľa správ tlače, socha bude zatiaľ v úschove súkromnej spoločnosti a neskôr bude vystavená v Múzeu 20. storočia, ktoré sa pripravuje.

Vraciam sa k doterajšej korešpondencii a k návrhu Slovensko-ruskej spoločnosti na odkúpenie sochy za účelom jej vystavenia na vhodnom mieste na Slovensku. Pod vhodným miestom mám na mysli nie jej vystavenie ako muzeálny exponát, ale umiestnenie zodpovedajúce úcte voči maršalovi Konevovi za jeho zásluhy na porážke fašizmu.

Umiestnenie v budúcom Múzeu 20. storočia sa javí ako nevhodné aj z ďalšieho dôvodu. Ak to má byť Múzeum 20. storočia (Českej republiky), nepochybne tam budú vystavené aj fotografie zo smútočného zhromaždenia na Václavskom námestí v roku 1942 po úspešnom atentáte na zastupujúceho ríšskeho protektora Heydricha. Na smútočnom zhromaždení Pražania úplne zaplnili Václavské námestie a smútili nad popraveným ríšskym protektorom. Bolo ich vtedy viac na námestí ako v Novembri 1989 pri začiatku demokracie. Fotografie zo smútočného zhromaždenia za Heydrichom a socha maršala Koneva nepochybne nepatria k sebe. Ostatne, s umiestnením sochy do múzea by pravdepodobne nesúhlasila ani dcéra maršala, ktorá žije v Moskve a ktorá má občianske právo k umiestneniu sochy. Ešte poznamenávam, že po podobných aktoch v Poľsku preniklo do ruskej tlače rozhodnutie ruských vládnych kruhov ukončiť garanciu Ruska za poľské západné hranice. Podobné rozhodnutie možno očakávať po odstránení sochy maršala Koneva v Prahe. Želá si azda Praha ďalšie kolo Mníchovskej konferencie?

Opakujem ponuku Slovensko-ruskej spoločnosti. Hodláme zakúpiť sochu maršala za cenu podľa posudku súdneho znalca. Po predbežnom súhlase samosprávy Prahy 6 uskutočníme rokovanie s veľvyslanectvom Ruskej federácie v Prahe o premiestnení sochy na Slovensko.

 

S pozdravom

 


                                                            JUDr. Ján Čarnogurský

                                                predseda Slovensko-ruskej spoločnosti

 

 


JUDr. Ján Čarnogurský