04.8.2012 10:55:06

Obchod s ľuďmi: USA versus Rusko

V Moskve si myslia, že obchod s ľuďmi v USA získava charakter národnej epidémie, vyhlásil pri komentovaní každoročného dokladu štátneho departmentu USA o boji s obchodovaním s ľuďmi oficiálny predstaviteľ MZV RF Alexander Lukaševič.
Štátny department USA už ôsmy rok za sebou radí Rusko do zoznamu krajín, v ktorých sú podľa USA prijímané nedostatočne efektívne opatrenia zabraňujúce obchodu s ľuďmi. Podľa slov ruského diplomata, v tej časti správy, ktorá sa dotýka Ruska, nie je nič nové, ide o stále rovnako šablónový zoznam výhrad.
„Takzvané hodnotenia sú jednoznačne svojvoľné, vychádzajú z kritérií zákonov USA na ochranu obetí obchodovania s ľuďmi. Ignorujú pri tom, že v samotných USA, dokonca podľa oficiálnej štatistiky amerického ministerstva spravodlivosti, bolo odhalených vyše 2500 prípadov „trefikingu“, z ktorých vyše tisíc sa dotýka detí, - povedal Lukaševič.
Diplomat sa odvolal na údaje nezávislých expertov, podľa ktorých je každoročne pracovne a sexuálne v USA zneužívaných do 300 tisíc ľudí.
„Obchod s ľuďmi v USA sa podľa tohto mení na národnú epidémiu“, - povedal.
Podľa RIA Novosti, 29. jún 2011