07.8.2021 15:32:01

O stretnutí veľvyslanca Ruska s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja

Juraj Droba a J. E. Igor B. Bratčikov (zľava)
Juraj Droba a J. E. Igor B. Bratčikov (zľava)
(foto: Facebook)


5. augusta 2021 sa Igor Borisovič Bratčikov stretol s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom.Diskutovalo sa o medziregionálnej súčinnosti, perspektívnych kultúrnych a humanitárnych projektoch, spolupráci na úrovni škôl a univerzít. I. B. Bratčikov upozornil na dostupné rezervy v rámci posilnenia partnerstva medzi Bratislavským krajom a Moskovskou oblasťou s dôrazom na obchodnú, ekonomickú a investičnú sféru.

Veľvyslanec poďakoval J. Drobovi za pozorný prístup k vojenským pamätným miestam nachádzajúcim sa na území regiónu venovaným vojakom Červenej armády, ktorí oslobodili Slovensko od fašizmu.


redakcia z rusemb