13.8.2021 21:38:50

O ďalších stretnutiach ruského veľvyslanca

J. E. Igor B. Bratčikov
J. E. Igor B. Bratčikov
(foto: slovakia.mid.ru)


Prvú dekádu mesiaca zavŕšil veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike Igor Borisovič Bratčikov pracovnou cestou do Bardejova a Svidníka.



10. augusta 2021 veľvyslanec navštívil Bardejov, kde sa stretol s primátorom mesta B. Hanuščakom. Počas rozhovoru, ktorého hlavnou témou bol rozvoj medziregionálnych väzieb, bola zaznamenaná úspešná interakcia Bardejova s jeho ruským sesterským mestom Suzdaľ, ich vzájomná túžba zvýšiť partnerskú spoluprácu. Po podpísaní dohody medzi mestami v roku 2017 sa uskutočňujú pravidelné výmeny delegácií a výmeny medzi školami. V predvečer výročia Slovenského národného povstania veľvyslanec spolu s primátorom položil veniec k pamätníku vojakom Červenej armády v Bardejove a účastníkom povstania. I. B. Bratčikov a B. Hanuščak zdieľali rodinné spomienky na svojich otcov, ktorí počas Veľkej vlasteneckej vojny bojovali v radoch Červenej armády proti fašizmu. Vedenie mesta a vedúci ruskej diplomatickej misie navštívili pamätník vojakom ruskej armády, ktorí zahynuli na Slovensku v prvej svetovej vojne.

V rovnaký deň navštívil veľvyslanec aj mesto Svidnik. V rozhovore s hlavou mestskej správy M. Ivančovou bol prediskutovaný rozvoj spolupráce v oblasti vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu, ako aj túžba Svidníka nadviazať partnerstvo s jedným z ruských miest. I. B. Bratčikov a M. Ivančová položili spoločný veniec na vojenskom cintoríne vo Svidníku – jednom z najväčších na Slovensku, kde je pochovaných viac ako 9 tisíc sovietskych vojakov a dôstojníkov, ktorí padli v bojoch za oslobodenie východného Slovenska. Veľvyslanec a hlava mesta si taktiež uctili pamiatku vojakov Červenej armády a 1. československého armádneho zboru, ktorí zahynuli počas karpatsko-duklianskej operácie položením venca k pamätníku Dukla. Počas návštevy sa veľvyslanec zoznámil s pamiatkami svojráznej rusínskej kultúry a architektúry. Rusínska komunita vo Svidniku a okolí je jednou z najväčších na Slovensku; na každoročnom rusínskom folklórnom festivale s úspechom účinkujú aj tvorivé skupiny z Ruska.


redakcia z rusemb