31.7.2021 14:17:49

O ceste veľvyslanca Ruska do Košíc a Prešova

J. E. Igor B. Bratčikov
J. E. Igor B. Bratčikov
(foto: slovakia.mid.ru)


V dňoch 28. – 29. júla 2021 veľvyslanec Ruska navštívil Košice a Prešov. Stretol sa s primátorom Košíc J. Polačekom a primátorkou Prešova A. Turčanovou.Predmetom diskusií boli otázky medziregionálnej vzájomnej súčinnosti, spolupráce v kultúrno-humanitárnej oblasti, zachovania spoločnej historickej pamäti. I. B. Bratčikov a J. Polaček skonštatovali, že s podporou veľvyslanectva boli úspešne dovŕšené reštaurátorské práce na ruských vojenských hroboch z čias prvej a druhej svetovej vojny.

Počas rozhovoru s A. Turčanovou strany diskutovali o možnosti organizovania spoločných kultúrnych podujatí a poukázali na dôležitosť spoločenského pôsobenia zameraného na to, aby sa u ruskej a slovenskej mládeže budovala úcta k spoločnej historickej minulosti oboch krajín.

V predvečer 77. výročia Slovenského národného povstania, ktorého sa aktívne zúčastnili aj sovietski vojaci, položil I. B. Bratčikov v Košiciach a Prešove spolu s vedením týchto miest vence k pamätníkom osloboditeľov.

V Prešove sa veľvyslanec zúčastnil aj stretnutia aktivistov pobočky spoločenskej organizácie Zväz slovenských vojakov, na ktorom sa diskutovalo o vojensko-historických a vzdelávacích podujatiach zameraných na zachovanie dejinnej pravdy o udalostiach 2. svetovej vojny.


redakcia z rusemb