14.11.2021 11:48:43

O 21. zasadnutí rusko-slovenskej medzivládnej komisie

Faľkov a Sulík si podávajú ruky
Faľkov a Sulík si podávajú ruky
(foto: TO ministra hospodárstva SR)


Dňa 12. novembra sa pod predsedníctvom ministra vedy a vysokého školstva RF Valerija Nikolajeviča Faľkova a podpredsedu vlády, ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka uskutočnilo v Bratislave dvadsiate prvé zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Ruskou Federáciou a Slovenskou republikou.Strany rokovali o kľúčových otázkach bilaterálnej spolupráce, pričom konštatovali, že rozvoj rusko-slovenských vzťahov má významný potenciál. Napriek určitému poklesu obchodu s tovarom a službami, Moskva a Bratislava disponujú možnosťami na zvýšenie bilaterálneho obchodu, rozšírenie investičnej a technologickej spolupráce a rozvoj inovatívnej spolupráce. Užitočnú úlohu v tomto procese zohráva Rusko-slovenská obchodná rada, ktorá združuje zainteresovaných podnikateľov z oboch krajín.

Pozornosti neušli perspektívy v oblasti cestovného ruchu, vzdelávania a vedy, kultúrnych a medziregionálnych väzieb. Na okraj stretnutia bolo podpísané dve Memorandá - o spolupráci v oblasti športu medzi Ministerstvom športu Ruska a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenska a o porozumení medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Uralskou federálnou univerzitou.redakcia z rusemb