24.7.2021 12:49:20

Nerušil: Hledání Putina za každým rohem nám nepomůže. ČR by měla požadovat respekt nejen po RF

Josef Nerušil (SPD)
Josef Nerušil (SPD)
(foto: © Khalil Baalbaki)


Jedničkou hnutí SPD za Prahu byl nově jmenován Josef Nerušil, člen Rady Českého rozhlasu působící zároveň v Oboru komunikaci Arcibiskupství pražského. V podrobném rozhovoru zhodnotil současné předvolební zastoupení stran ve veřejnoprávních médiích, nový význam hranic chránicích národní identitu a uvedl svou vizi pro vyvážené vztahy ČR a RF. (Sputnik)Sputnik: Začátkem května jste ve Vašem článku pro portál Česká pozice citoval data frekvenční analýzy politické příslušnosti zvaných hostů do pořadu, která jasně uvedla nevyváženost reprezentace politických stran v Českém rozhlasu. Nakolik se změnila situace od okamžiku výzvy Rady ČRo pro nápravu této situace? S čím souvisel dle Vašeho názoru stav nevyváženosti politické reprezentace v ČRo?

Nerušil: Nevyváženost zpravodajství a publicistiky konstatovala jak Rada České televize, tak i Rada Českého rozhlasu. Jsou to kontrolní orgány veřejnosti, tedy měli bychom ze strany managementu těchto institucí očekávat nápravu. Problém má dvě roviny: jednak je to podreprezentace, v případě SPD pak přímo ignorace, a naopak jsou tu strany, které ve volbách získaly od voličů poloviční mandát co SPD, ale střídají se ve vysílání jak apoštolové na orloji. Česká televize i Český rozhlas pak mají jedno společné specifikum: mezi nejcitovanější z předsedů politických stran patří předsedkyně TOP 09, paní Pekarová Adamová, tedy předsedkyně druhé nejslabší parlamentní strany. Tato skutečnost podstatu problému vystihuje asi nejlépe. Jsem ale skeptický, že by k nápravě došlo do voleb, minimálně do nich budeme muset vydržet s manipulativním zpravodajstvím a agresivní publicistikou. Nová politická reprezentace snad bude mít zájem problém řešit, ta současná stavu veřejnoprávních médií příliš pozornosti nevěnovala.


Jakou roli hrají sociální sítě v současné předvolební kampani? Můžeme hovořit o tom, že svým způsobem nahradily poddimenzovanou reprezentaci některých stran ve veřejnoprávních médiích?

V případě SPD hrají sociální sítě nezastupitelnou roli. Ve většině médií jsou její názory v podstatě ignorovány, pokud se v nich objeví, většinou v kontextu laciné snahy o skandalizaci. Musíme si tedy hledat jinou cestu komunikace s voliči, budovat místa, kde by si nás mohli nalézt. Například v případě facebookového profilu předsedy hnutí Tomia Okamury se bavíme o téměř třech stech tisících sledovatelů, to je při volebním výsledku 540 tisíc hlasů pro SPD každý druhý volič propojený s naším hnutím přes Facebook. Tolik odběratelů na Facebooku nemá ani Andrej Babiš. Sociální sítě nám v tomto ohledu doplňují informační nedostatek, způsobený protiprávní ignorací hnutí Svoboda a přímá demokracie ze strany veřejnoprávních médií. Proto jsme také svědky zvyšujícího se tlaku na cenzuru sociálních sítí, aby si lidé nemohli svobodně a vyměňovat informace.


V českém mediálním prostoru se objevily další pořady s „osobní značkou“ moderátora, zejména pořad Luboše Xavera Veselého. Objevují se také osobní pořady, zejména Aby bylo jasno od Jany Bobošíkové. Jakou roli podobné pořady hrají v předvolebním období?

Tyto pořady mají svoje odběratele a podle výsledků na youtube kanálu i solidní odběr. Opět se jedná o lidi, kteří nejsou spokojeni se stavem tradiční publicistiky a hledají alternativu, která by je nějakým způsobem podnítila. Určitě svoji roli před volbami sehrají, ale jakou si netroufám odhadovat.


Nedávno jste byl zvolen jako jednička za stranu SPD pro Prahu. Proč jste se rozhodl přijmout nominaci hnutí SPD v Praze? Čím jsou Vám blízké myšlenky této strany?

Rozhodl jsem se nominaci přijmout, protože programové cíle SPD se zaměřují na témata, na kterých mi záleží. Především tedy rodina, vlast, bezpečí a prosperita pro naše obyvatele. SPD zároveň odmítá jakékoliv snahy o indoktrinaci dětí ve škole nejrůznějšími módními ideologiemi o třiceti pohlavích a podobně, jak se dnes do škol snaží implementovat politické neziskovky. Sám mám dvě malé děti, šest a čtyři roky, tak vím, o čem mluvím. Chtěl bych, aby mohly vyrůstat ve stejně normálním prostředí, jako jsem vyrůstal já, nebo moji rodiče. Nechci, aby jim ze strany veřejnoprávních médií byly servírovány pohádky o dvou zamilovaných princích, nebo o škaredé zlatovlásce. A vyloženě si nepřeji, aby jim v době dospívání byly ve školách poskytovány jakékoliv informace o věcech, jako jsou medikamenty na oddálení puberty.


Evropské společenství vzniklo jako seskupení průmyslových států a postupně se transformovalo v podobu volného trhu kapitálu, zboží a služeb. Současná pandemie znovu vrátila a „uzavřela“ hranice, pomocí kterých země chrání zdraví svých občanů. Je znovu uzavření hranic, a to včetně ochrany před nelegální migrací při přerozdělování migračních kvót, způsobem zachování své autenticity a místních tradic? Jaký pojem se bude vkládat do hranic v budoucnu, a budou vůbec existovat v obvyklém slova smyslu?

Ona je to především otázka zachování národní suverenity vůbec. Původní společenství z padesátých let bylo konstruováno jako místo dialogu, jako místo názorového střetu vlád, které usilovaly o harmonizaci svých politik. V posledních letech ale pozorujeme snahu o expanzivní politiku evropských institucí, že se snaží vydobýt stále více pravomocí na úkor členských zemí. Nabrali si ale velké sousto a výsledkem je, že lidé vnímají Evropskou unii jako stále méně funkční útvar, což se projevilo v případě neschopnosti řešit epidemii koronaviru v celé své nahotě.

Místem výkonu naší suverénní národní politiky proto musí zůstat náš parlament v Praze, naší měnou koruna česká, našimi symboly národní vlajka, hymna a státní znak. Součástí národní suverenity jsou i státní hranice, nyní sice bez stálých hraničních kontrol, ale stále plně platné. Podobně je to i s obyvatelstvem. Přece nelze přerozdělovat lidi, jako nějaké balíky do různých zemí, podle nějakých kvót. Kde je v tomto ohledu respekt k lidské důstojnosti? Když už si země západní Evropy chtějí nelegální migranty do svých zemí pouštět, tak si je tam pak také mají nechat a nenutit je ostatním. My v SPD jako jediná parlamentní síla říkáme jasné ne nelegální migraci a jasné ne islamizaci naší země. Je to jenom předstupeň vývoje, který nyní pozorujeme na francouzských předměstích, kde existují no-go zóny, kde se vypalují kostely a kde klidně na ulici podřežou učitele za špatná slova o islámu.


Polsko, Maďarsko a Česká republika se staly černými ovcemi v otázce rozdělení migračních kvót. Proč se podle Vás tyto státy, institucionálně zakotvené v evropském společenství, brání převzetí spoluzodpovědnosti za řešení migrační krize v EU? Nakolik účast řešení otázky migrace souvisí s naplněním křesťanské myšlenky pomoci svému nejbližšímu?

Předně by mělo zaznít, že země střední Evropy migrační krizi nezavinily, a ani si za sebou netáhnou koloniální dědictví, podobně jako Francie, nebo Velká Británie, které je nepochybnou součástí celého problému. Druhou součástí problému je chybná zahraniční politika administrativy bývalého prezidenta USA Baracka Obamy a George Bushe ml., kteří svými válkami v Iráku, Afghánistánu, a arabským jarem destabilizovali celou jednu geopolitickou oblast. My můžeme projevit solidaritu, ale měla by mít určitou posloupnost. Tedy začít s pomocí přímo v postižených oblastech, aby se jejich obyvatelé s naší pomocí dokázali o sebe postarat sami, posléze jim pomoci s obnovou funkčních státních institucí. Všimněte si, že pašerácké lodě s migranty jsou plné mladíků v nejlepších letech. Ti by měli přece být prvními, kteří budou bránit své domovy a své rodiny, a následně pak svou zemi obnovovat. Naopak mi v těch lodích jaksi scházejí ženy, děti a starci, těch je tam opravdu malé procento. Těm by bylo křesťanským imperativem pomoci, ne mladíkům v plné síle, o jejichž důvodech k příchodu je málo známo.


Česká republika stále drží prvenství v ateismu, a to navzdory bohaté historii římskokatolické církve. Přitom v případě živelních pohrom Češi jsou schopní se rychle mobilizovat a navzájem si pomáhat. Vidíte v tom rozpor, nebo v ČR není zvykem se k jakémukoliv náboženství hlásit?

Česká společnost je tradičně nedůvěřivá k institucím, k církvím nevyjímaje. Hodně v tomto ohledu zapříčinily i pohyby obyvatel po druhé světové válce. Nejprve v důsledku odsunu německého obyvatelstva, poté opětovným osídlením pohraničí a následným stěhováním obyvatel z venkova do vlasti. Lidé tak přišli o pouto ke svému společenství, ke své farnosti. Často ale lidem zůstal vztah nejlépe vyjádřený slovy „něco musí být”, který se také projevuje v tom, že jsme jeden z nejpověrčivějších národů na světě. Schválně si všimněte, jak jdou u nás na odbyt horoskopy, léčivé kameny, kolik lidí se zabývá neviditelnými energetickými vlnami. Češi ale také dokáží projevit neuvěřitelnou solidaritu, to jsme viděli při loňském nástupu pandemie koronaviru, i nyní při živelní pohromě na jižní Moravě. Je to určitý doklad toho, že nejsme až tak velcí materialisti, jak to mnohdy může vypadat.


V soudobé Evropě, stejně jako anglosaských zemích, se již několik let řeší otázky genderismu, rovných práv občanů dle jejich sexuální orientace nebo pohlaví. Menšiny se mnohem více zviditelní než nositelé tradičních křesťanských hodnot a církev v jistých otázkách začíná slevovat ze svých původních pravidel. Vnímáte tento trend jako nezbytnou společenskou transformaci, pokus neodsuzovat své nejbližší, nebo se jedná o útlum křesťanských hodnot a vzdávání se původní evropské identity? Nakolik to může ohrozit západní svět jako takový?

Svět se v tomto ohledu zbláznil. Jsou to nebezpečné ideologie, i papež František hovoří o ničivosti genderové ideologie srovnatelné s účinky jaderné zbraně. Někdo si myslí, že je to cesta kupředu, spíše to ale je cesta k rozvratu společnosti. Církev v tomto ohledu nemůže slevovat, to by jinak popřela sama sebe. Pokud totiž nedokážeme mít jasno v tom, kdo je matka a kdo otec, kolik máme pohlaví a podobně, pak je namístě otázka, zda se ještě považovat za civilizovanou lidskou společnost. A také se pak nedivme, že se objeví silnější civilizace, která nás nakonec pohltí, jak už se v minulosti stalo mnohým kulturám. Jednou z mála zemí, která má v Evropě v této věci rozum, je Maďarsko. Vidíme ale, že právní úpravou, která zakazuje šíření materiálů obsahujících propagandu ideologie LGBT mezi nezletilé si Maďaři ze strany Bruselu vysloužili politický proces.


Dle nedávného výzkumu ČCVM se zjistilo, že 38 % Čechů vidí Rusko jako bezpečnostní hrozbu. Jakou roli v tom hraje kvalitativní a kvantitativní metody prezentace informací? Lze zde hovořit o kumulaci osobních negativních pocitů Čechů z Ruska jako nástupce Sovětského svazu, a médii, která od roku 1989 téměř soustavně usilují o vykreslování obrazu této země převážně v negativním světle? Jde podle Vás spíše o vládní nebo mediální politiku vůči RF?

Je to do značné míry výsledek mediální konstrukce, který staví na resentimentu z minulosti, který zmiňujete. V Rusku jsem dvakrát byl, jednou automobilem až na Altaj. Viděl jsem tedy, že lidé v Rusku mají úplně jiné starosti, než se jim dnes přisuzuje. Pozoroval jsem velkou míru hrdosti na svou vlast, na vítězství ve druhé světové válce nad Hitlerem a z toho plynoucí sebevědomí. Dnešní Rusko už není brežněvovský Sovětský svaz, který by soupeřil ve studené válce s USA. Dnešní Rusko je jednou z několika velmocí a jsem toho názoru, že bychom měli usilovat o korektní až přátelské vztahy se všemi. Na druhou stranu bychom ale měli vystupovat sebevědomě a vyžadovat si respekt, a to i v případě Ruska. Hledání Putina za každým rohem nám ale v tomto úsilí skutečně nepomůže.


Forum24 zveřejnil článek popisující 10 bodů pro úspěch země za doby „obnovy po vládě premiéra Babiše a prezidenta Zemana”. Mezi body patří zákaz webu Sputnik a uzavření ruské ambasády, což by bylo považováno za úspěch v „hybridní válce”. Je podle Vás Rusko hlavním nepřítelem ČR? Pokud by k podobným krokům došlo po říjnových volbách, v očích koho bude ČR vítězem?

Já bych to spíše zařadil do kategorie některého z dalších úletů tohoto serveru. Zahraniční politika se nedá dělat uzavíráním ambasád a vypovídáním novinářů. Pokud by se měla byť jen polovina bodů, popisovaných ve zmíněném manuálu realizovat, pak to bude signálem, že naše země byla definitivně zaprodána zájmům, které v naší zemi reprezentuje Pirátská strana a její pomocníci. Proto si myslím, že otázka nástupu Pirátů k moci se stane jedním z témat voleb, který rozhodne o konečném výsledku.


Tatiana Naronskaja (Sputnik)