29.7.2021 15:39:31

Nemáme radi imperialistické správanie. S maďarskou ministerkou o tom, prečo zakázali LGBT propagáciu na školách

Maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová
Maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová
(foto: Facebook)


Rozhovor s maďarskou ministerkou spravodlivosti Judit Vargovou sa mal pôvodne týkať hlavne nových pravidiel v sexuálnej výchove. Vládna strana Fidesz zakázala propagáciu homosexuality a transgender na školách, ako aj vo vysielaní prístupnom deťom a mládeži. Medzitým sa vzťahy medzi Budapešťou a Európskou komisiou vyhrotili natoľko, že rozhovor musel byť rozšírený a jeho témou sa stal tento konflikt v celej svojej kráse. A na poslednú chvíľu do toho prišiel ešte škandál okolo izraelského softvéru Pegasus pre špehovanie cez mobilný telefón, ktorý zrejme voči svojim kritikom používal či používa aj Orbánov kabinet. (dennikstandard.sk)Proti Maďarsku aktuálne beží niekoľko konaní. To pre výučbu LGBT na školách je len posledné v rade. Priznám sa, že ako cudzinec som už dávno stratil prehľad.

Pretože to je celé taký vianočný stromček. Európska komisia proti nám spustila vojnu a v nej neustále vešajú na stromček nové ozdoby. Celkovo vzaté to vlastne nie je právny spor, je to čisto ideologický a politický nátlak. Keby sme išli naspäť a hľadali prvopočiatok, dôjdeme až do roku 2010 k zmene režimu. Vtedy prešla moc od postkomunistov do rúk konzervatívcov. Až vtedy, prvýkrát v histórii, disponovala u nás konzervatívna vláda takou legitimitou, že mohla prijať novú ústavu. V strednej Európe sme, mimochodom, boli poslední. Dvadsať rokov sme museli čakať na modernú ústavu. Nakoniec sa nám podarilo toho starého komunistického dedičstva zbaviť. Takže sme zreformovali justíciu, modernizovali mediálne zákonodarstvo, to všetko za súhlasu úniových inštitúcií. Ale už vtedy začala ľavica v Európe volať na poplach.

Oni vyhlasujú poplach od roku 2010 fakticky stále. Čokoľvek naša vláda urobí v súlade so svojou národnou, kresťanskou stratégiou, a hoci doma to máva výraznú podporu – Fidesz získal ústavnú väčšinu trikrát za sebou –, ak to nie je v súlade s mainstreamom v Európe, nielen ľavicovým, ale aj bruselským, ocitáme sa pod paľbou. My máme rozdielny ideologický pohľad na rodinu a na úlohu rodiny v národe. Máme iný názor na migráciu, nepovažujeme ju za dobro, myslíme, že by mala byť zastavená. A toto ideologické pozadie sa zrkadlí v rôznych tých právnych procedúrach, ktoré proti nám vedie Európska komisia.


Nebola práve tá migračná kríza bodom zlomu? Európska ľavica možno vyhlasovala pri pohľade na Maďarsko poplach už od roku 2010, ale Európska komisia sa pripája asi tak rokom 2015.

Isteže, migračná kríza to veľmi priživila. A čože sa to stalo v roku 2015? Boli sme prvý štát v EÚ, ktorý sa rozhodol brániť stavbou plotu na hranici. Zdôrazňovali sme, že ochrana vonkajšej hranice EÚ je najdôležitejšia. Potom sme ešte predviedli, že naša metóda funguje. Čo bol veľký hriech; a proti nám bolo spustených niekoľko konaní pre porušovanie zmlúv. Pred piatimi rokmi sme dostali nafackované, medzitým sa ale z našej pozície stal mainstream. Skoro každá krajina dnes premýšľa, ako chrániť vonkajšie hranice. Je to typický príbeh a už sme na to zvyknutí. Zásada právneho štátu, ako ju používajú proti nám, bohužiaľ, nefunguje ako nástroj obmedzovania vládnej moci, ale ako nástroj na uskutočnenie politického zámeru.

Spomeňte si, čo sa dialo vlani okolo použitia veta na rozpočet Únie. Niektorí politici, dokonca aj komisári, hovorili: týmito kritériami [pre posudzovanie kvality právneho štátu, pozn. red.] získame nástroj, s ktorým budeme môcť krajiny ako Maďarsko alebo Poľsko zrovnať do radu. V ideologických témach: LGBT agenda, rodinná politika, prisťahovalectvo. Oni otvorene, explicitne deklarujú, že mechanizmus vlády práva je pre nich nástroj nátlaku, spôsob, ako vzdorujúce štáty prinútiť, aby prijali mainstream. A pod to my sa nepodpíšeme.


Až na to, že ste ten mechanizmus vlády práva na jeseň podpísali. Dokonca ste aj schválili európsky rozpočet, čím ste sa vzdali páky, ktorú ste pri rokovaniach mali. Prečo?

Vtedy sme na Európskej rade dosiahli politickú dohodu, že ideologické záležitosti nebudú spájané v rozpočtových otázkach [tento mechanizmus podmieňuje dotácie z európskych fondov tým, že členský štát dodržiava princípy právneho štátu; Európska komisia pod fungovanie právneho štátu v rastúcej miere zahŕňa ideologické pozície, napríklad agendu LGBT, pozn. red.]. Po druhé, sme tento mechanizmus poslali na Európsky súdny dvor, čo bolo tiež politicky predbežne predrokované. Teraz na európskom súde čakáme na právne objasnenie. Zatiaľ žiadna jasná definícia toho, čo to je porušenie zásad právneho štátu, nie je, respektíve je veľmi vágna. Napriek tomu nezávisle od toho sa proti nám neustále otvárajú procedúry pre porušovanie zmlúv. Všetky vo svojej podstate súvisia s tými veľkými ideologickými témami. Sú proti nám vedené konania pre migračné právo. Chcú nás prinútiť, aby sme akceptovali aj tých migrantov, ktorí nedostali azyl, avšak repatriačné systémy s treťou krajinou [ich vlasťou, pozn. red.] nefungujú, takže oni zostávajú v Európe.


Komisia vás podozrieva, že poskytujete frekvencie len provládnym staniciam.

Žiadna definícia provládneho média neexistuje. Existujú pravidlá, podľa ktorých sa treba riadiť. A existuje nezávislý mediálny regulátor, volený maďarským parlamentom, nie jednoduchou, ale kvalifikovanou väčšinou. Keď regulátor nie je uchádzačovi o licenciu po vôli, môže sa uchádzač obrátiť na súd. Súd rozhoduje v dvoch inštanciách. Tak čo od nás Európska komisia chce?


Myslím, že by vám tvrdili, že ako mediálneho regulátora, tak súdy ste dávno obsadili vlastnými ľuďmi.

Sudca si volí sudcovský stav. Justícia je v skutočnosti nezávislá do tej miery, že ja ako ministerka spravodlivosti ani nemám žiadny druh organizačného rozhodovania nad súdnou administratívou. Sudcovia majú svoj Národný sudcovský úrad a Národnú sudcovskú radu. Je to úplne nezávislý systém so samosprávnymi telesami, v ktorých si sudcovia sami rozhodujú o vymenovaní a mnohých ďalších veciach. Moji kolegovia vo Fínsku, Holandsku, Nemecku disponujú nejakým druhom systémového vplyvu. Je to ich systém, my ich za to nikdy nekritizujeme. Ale tu ako keby už Komisii nezáležalo na vecnej podstate.


Čím sa dostávame k zákonu, ktorý zväzuje LGBT propagandu určenú deťom a mládeži pre ktorý vám Európska komisia tiež hrozí žalobou.

Toto konanie je fakt úžasné. Rodinné právo vôbec nepatrí do kompetencií prevedených zmluvami do pôsobnosti Únie. Európska Charta základných práv hovorí, že určovať vzdelanie maloletých je právom rodičov, že to vzdelanie má byť v súlade s ich filozofickým, náboženským a pedagogickým presvedčením. A tiež v súlade s národným právom. To sa píše v európskej charte. Prečo by toto právo rodičov nemalo byť rovnako dôležité ako práva sexuálnych menšín?


Asi sa európske hodnoty neustále vyvíjajú.

Potom sa ale vyvíjajú v rozpore s platnými zmluvami. Nemôžem zdôrazňovať dostatočne často, že keď Maďarsko v roku 2004 vstupovalo do EÚ, vstupovali sme do zmluvného rámca so starostlivo vybalansovanými kompetenciami: čo patrí Európskej únii a Európskemu súdu pre ľudské práva a čo zostáva na národnej úrovni. Od tej doby je na obzore neustále tendencia EÚ k rozširovaniu svojich kompetencií. Začína sa to zvyčajne mäkkým právom, ako pred piatimi rokmi s deklaráciou o európskom pilieri sociálnych práv. Tvrdia nám: isteže EÚ v tejto oblasti nemá kompetencie, ani o ne neusiluje, ale prečo neprijať deklaráciu na podporu toho či onoho? Keď sa zdráhame, ocitneme sa pod tlakom: pripojte sa, ste posledný, kto chýba! O.K., pripojíme sa, ale s výhradou, že táto deklarácia nemá zmluvnú silu. A o niekoľko rokov neskôr je tu zrazu smernica Európskej komisie, ktorá sa odvoláva na spomínanú deklaráciu. A my zrazu počujeme námietku: ale veď aj vy ste prijali tú deklaráciu, čože sa nepamätáte? A kedykoľvek v týchto momentoch neposlúchnete, začína konanie kvôli porušeniu zmlúv, napríklad s odvolaním sa na povinnosť plniť smernice. Príde Európsky súdny dvor a dá tomu pečiatku. Takto EÚ funguje. Bývalý predseda komisie pán Juncker vyhlásil, že Komisia sa musí stať politickým telesom. To bol historický hriech, Komisia má byť len exekutíva.


Ako politické teleso pokračuje aj za von der Leyenovej.

Ako politické teleso pokračuje bohužiaľ aj za Ursuly von der Leyenovej. Ona to tak zdedila. Úmysel vybudovať impérium je dnes zreteľný. Ako každá veľká administratíva aj európske impérium chce legitimizovať svoju existenciu. Predstava Maďarska je iná. Podľa nás aj naďalej majú byť pánom členské krajiny. Vraciam sa ešte k tomu ideologickému podložiu: federalisti prichádzajú s princípom čoraz užšej Európskej únie, neustále poškuľujú po širších kompetenciách a po európskom superštáte. Vytvárajú tlak prostredníctvom mechanizmus právneho štátu, tvrdia vám: ak nesúhlasíte s našimi pravidlami v prisťahovaleckej politike, ignorujete naše právo a ste ten zlý. Ale nie – my predstavujeme len inú politickú pozíciu, ktorá zatiaľ bohužiaľ nemá väčšinu. Ukazuje sa to aj pri tom zákone o ochrane detí a v ňom obsiahnutom zákaze propagácie zmeny pohlavia alebo odlišnej sexuálnej orientácie. To absolútne nie je zákaz, aby sa o tých veciach hovorilo. Je to zákaz propagácie. Ale predtým, než vlády Beneluxu vydali svoju hanebnú deklaráciu proti nášmu zákonu, nikto nekontaktoval maďarskú vládu, aby sa poinformoval. Ide o novelu, je to balík niekoľkých drobných detailov. Jedným z nich je zmena zákona o vzdelaní. Ten rozhodne interpretáciu ani zmenu pohlavia, ani odlišnej sexuálnej orientácie nezakazuje. Len propagandu. Celou tou novelou prechádzajú dve slová: zobrazenie a propaganda. Propaganda je zakázaná, áno, ale pokiaľ ide o reklamu alebo audiovizuálne služby, je to na rozhodnutí úradov prípad od prípadu. Úrady majú k dispozícii solídnu judikatúru, používajú kategórie pre deti do šiestich, do dvanástich, do šestnástich rokov. Aj tu je možnosť odvolať sa proti verdiktu regulátora k súdu.

Áno, niečo úplne iné je tá časť o školách a informáciách vo vzdelávaní. Žiak sa vo vhodnom čase má oboznámiť s realitou, to je samozrejmé. V nami stanovenom rámci sa má v škole hovoriť o všetkom – avšak objektívne, neutrálne, netendenčne. Nie v rámci nejakých lobby aktivít. Zobraziť, ukázať, hovoriť o homosexualite a transgender v maďarských školách vôbec nie je zakázané. Študenti by mali poznať reálny svet. Musia z nich vyrásť občania tolerantní ku každému. Maďarsko je krajinou slobody. Nikto starší ako 18 rokov nie je obmedzovaný vo svojom životnom štýle. Ale žiakom musíme garantovať chránené prostredie, nie aby sa v škole stretávali s aktivistami LGBT. Okrem toho aj rodičia majú právo vedieť o obsahu výučby, čo a kto ich deťom hovorí. Je to možno jemný, ale pre nás veľmi dôležitý rozdiel. V Európe sa nikto o náš právny výklad nezaujímal, oni len tlačili svoj príbeh o tom, akí sme homofóbovia. A keď sa tých kritikov pýtam: prosím, ukážte mi, kde presne je v tom zákone diskriminácia, neodpovedia. Je to úplne bizarné. U nás je sloboda jednotlivca od revolúcie najvyššou hodnotou. Je zaujímavé vidieť, keď nás o slobode školia západné krajiny, ktoré nikdy za túto slobodu bojovať nemuseli. My tu v strednej Európe sme za slobodu bojovali, pod sovietskou okupáciou. Aby každý mohol žiť tak, ako chce. Ale tu ide o niečo iné. My chceme zastaviť celoeurópsky trend presakovania LGBT aktivít do škôl, a Brusel je tým dotknutý.


Takže vy už ste v maďarských školách zaznamenali mimovládky propagujúce LGBT? Vychádza to z Nadácie Open Society (nadácie George Sorosa – pozn. Red.)?

Áno, sú to neustále pokusy o propagáciu, distribúciu, napríklad v učebniciach. Nechcem konkrétne niekoho menovať a pranierovať. Ale zriadime register, do ktorého budú mať prístup len mimovládky s jasným materiálom. Pochopiteľne že prvou inštanciou má byť triedny učiteľ. Len keď sa triedny učiteľ necíti na to, aby deti poučil o sexualite, môže požiadať o externú pomoc. Zo starostlivo kontrolovaného zoznamu. Tu totiž ide o morálny, nenarušovaný vývoj našich detí. Ja keď som túto novelu predstavovala v parlamente – a bola som predtým poučená psychológmi –, povedala som tam, že vývoj jednotlivca od narodenia je vždy individuálna cesta. A že povinnosťou štátu je garantovať, aby táto cesta bola pokiaľ možno chránená pred vonkajšími zásahmi. Potom sa na konci tejto individuálnej cesty môže ukázať, že ste homosexuál. O.K. Tolerovať a rešpektovať každého člena spoločnosti bez ohľadu na to, či patrí k nejakej menšine, rešpektovať jeho ľudskú dôstojnosť, to je prvá zásada demokratickej spoločnosti. Ale táto individuálna cesta – ako vyrastáme a ako určujeme vlastnú identitu – musí prebiehať neprerušene, bez akéhokoľvek ovplyvňovania a zásahov. Deje sa to, že LGBT aktivisti sa so svojou propagandou pokúšajú ovplyvniť vývoj mladého človeka veľmi skoro.


Naozaj tá novela umožňuje úradom zakázať povedzme súkromnej televízii, aby vysielala film s homosexuálnymi motívmi pred desiatou večer? Nie som práve fanúšik takých filmov, ale príde mi zvláštne, aby niekto súkromným staniciam hovoril, ktoré filmy vysielať a ktoré nie.

Lenže tie stanice predsa už dnes majú veľa pravidiel, ktoré musia dodržiavať. Ani dnes nepanuje úplná sloboda v tom, čo sa smie vysielať pred desiatou. Pornografický obsah, otvorené zobrazenie sexuality pre sexualitu, to je zakázané aj dnes. Teraz k tomu len pribudol pozmeňujúci návrh, v ktorom na zoznam pridávame všetky druhy sexuálnej propagandy typu zmeň si pohlavie. Ja si fakt nemyslím, že takzvané povedomie zvyšujúce videá o operáciách k zmene pohlavia sú niečo, na čo by sa deti pred desiatou večer mali pozerať v televízii. Po desiatej je to samozrejme už na ich rodičoch.


Mohol by byť známy americký film Skrotená hora o homosexuálnych kovbojoch vysielaný pred desiatou?

Ja nie som príslušný úrad. Ale verte, že by sa rozhodovalo veľmi starostlivo. Zákon stanovuje, že ak a len ak sú centrálne elementy alebo centrálne scény daného programu hrubo pornografické, či už hetero, alebo homo, nie je ten program vhodný pre divákov pod 16, prípadne 18 rokov. Myslím, že by nikto nepohol ani brvou, keď si v nejakej show vysielanej popoludní dvaja chlapi dajú pusu alebo sa budú držať za ruky. Pretože to nie je ústredný motív filmu, pretože to nie je propaganda, pretože to len ukazuje skutočnosť.


Máte pre seba nejaké vysvetlenie, prečo sa niektorí politici ako napríklad holandský premiér Mark Rutte rozhodli pojať zákon o sexuálnej výchove v inej krajine ako vec života a smrti? Ja byť Holanďan, asi by ma veľmi netrápilo, čo sa učia deti v Maďarsku.

V Holandsku sa to neobmedzuje iba na vládu. Neustále sme aj na programe rokovania ich parlamentu. My sme tí zlí, my sme vrahovia právneho štátu. Oni sa následne chvália tým, že zabránili tomu, aby sa peniaze od čistých platcov dostali do rúk tým zlým. Potom je ešte jedna odpoveď, tú by som snáď ani nemala hovoriť pred novinárom. Avšak máme tu čo robiť s určitým druhom morálnej nadradenosti, poučovania a arogancie. Oni sami seba vždy reprezentujú ako staré demokracie, zatiaľ čo my sme mladé demokracie. Nechávam teraz bokom, že Holandsko nedávno zrušilo referendum. Keď som sa pýtala, prečo sa zbavujú tak základného nástroja demokracie, dostala som odpoveď, že referendum spôsobovalo turbulencie v inak fungujúcom štáte. Spomeňte si: Holanďania v referende zablokovali zmluvu medzi EÚ a Ukrajinou. Predtým v referende hlasovali proti európskej ústave. Mohla by som zostaviť zoznam prípadov, keď holandské vlády nerešpektovali rozhodnutie vlastného ľudu. Ale nebudem vypočítavať, koľko vnútorných problémov oni sami majú s princípom právneho štátu. Považujem to za ich vnútornú záležitosť. Ja sa nemiešam. Verím vo vzájomný rešpekt a spoluprácu.


Nenapadlo vám ešte, že by ste im mohli začať vracať útoky?

Tak jasné že keď sa do vás stále triafajú, občas zareagujete. Oni sú potom ešte ďaleko rozzúrenejší (smiech). Ale nebola som to ja, kto si začal. Keď pán Rutte prednášal svoje poznámky o tom, že dostane Maďarsko do kolien, prekročil červenú líniu. Tak som odpovedala, že takéto imperiálne správanie v Maďarsku nepoznáme.


A nie je to tak, že týmto elitám, ktoré už nesmú vychovávať ľudí inej farby pleti, pre ich morálny imperializmus nikto okrem východoeurópanov už nezostáva?

To ste povedal vy. Myslím, že tento reflex zakorenený v morálnom povýšenectve, možno v akomsi kolonialistickom pocite člena prvej ligy. U Rutteho vlády je podľa mňa ešte jeden aspekt. Nedávno mali koaličnú krízu okolo príspevkov na bývanie. Bola v tom zrejme aj etnická diskriminácia. Boli nové voľby, oni sú späť v úrade, avšak aj naďalej ako prechodná vláda. Prechodné vlády sem tam potrebujú nejaké témy na odvedenie pozornosti od svojich problémov doma.


Na druhej strane nie je to len holandská vláda, aj Nemecko, Francúzsko, celkom 17 západoeurópskych krajín má k vášmu zákonu výhrady.

Áno, súvisí to so skutočnosťou, že máme silnú konzervatívnu vládu, to je v dnešnej Európe rarita. Vlastne len Poľsko je na tom podobne. Keď si vystačíte sami, nie ste nútení robiť hodnotové kompromisy. Nemusíte uzatvárať koalície s liberálmi. My tiež vykonávame takzvané národné konzultácie v zásadných prípadoch – migrácia, teraz príde konzultácia o tejto novele proti LGBT propagande v školách. Veľa občanov sa na tých konzultáciách zúčastňuje. My potom samozrejme môžeme byť odvážni, môžeme na únijnej úrovni povedať, čo od nás chcú počuť naši ľudia. To je iná situácia ako žiť v krehkých koalíciách, keď jedna časť je konzervatívna, druhá liberálna alebo socialistická. A všetci musia byť obozretní a nepomenovávať veci tak, ako sú. Výborný príklad je nemecká CDU. Dnes nie je ani ryba, ani rak. Skoro každý štát v EÚ má tieto krehké koalície. Kedykoľvek sa objaví nejaká ideologicky sporná vec, vodcovské krajiny liberálneho tábora, napríklad z Beneluxu, nás začnú urážať. Potom si niektoré krajiny kladú otázku: máme sa pridať, alebo nie? Keď sa nepridáme, nebude sa s nami zaobchádzať rovnako ako s tými škaredými Maďarmi? Aj odtiaľ isté váhanie, či byť odvážni. Ale žiadna slovanská krajina sa k tej deklarácii proti nám nepripojila, nikto zo strednej Európy. Ani Poľsko, Chorvátsko alebo Slovinsko.


Posledná vec: vaša vláda je podľa všetkého zapojená v špionážnej afére Pegasus.

Už som inde povedala, že toto je vec národnej bezpečnosti.


Čím ste vlastne pripustila, že správa má reálny základ.

V Maďarsku, rovnako ako v ktorejkoľvek inej krajine, je to technická otázka. Mimochodom, nie v mojej kompetencii. Každá krajina musí mať patričné technické prostriedky. V Maďarsku sú úlohy tajných služieb ochrana ústavného poriadku a ochrana pred činnosťou rozviedok zo zahraničia. Ak takýto prípad nastane, platí zákon. Kryštalicky jasná vec, všade v Európe.


Znie to, ako keď v Amerike Národná bezpečnostná agentúra nedávno vysvetľovala, prečo špehovala konzervatívneho novinára Tuckera Carlsona. Že Carlson sa usiloval o interview s ruským prezidentom, a tak vraj prišiel do styku s niekým, koho monitoruje americká kontrarozviedka. Takže Bidenova ľavicová vláda špehuje kritického novinára u seba a vaša pravicová vláda špehuje vašich kritických novinárov?

Prípad Tuckera Carlsona nepoznám. Môžem len konštatovať, že všetky aktivity našich tajných služieb smerujú k ochrane krajiny pred medzinárodnou špionážou a pred vnútornými útokmi na ústavný poriadok. Záujem je upretý na konkrétne aktivity, nie na osoby alebo profesie. Tu ministerka spravodlivosti nerobí nič iné, než že dodržiava pravidlá. Rozhodujú profesionáli, nezávisle od politických ohľadov. A nad týmto procesom dohliadajú ministri vnútra, respektíve zahraničných vecí.


Nedávate tým muníciu vašim kritikom v západnej Európe? Teraz môžu hovoriť: Tu je jasný dôkaz, že Orbán je naozaj diktátor.

Nesúhlasím. Už som povedala, že otváranie procedúr proti nám podľa článku 7 európskych zmlúv je na princípe vianočného stromčeka. Pred tromi rokmi sme mali takzvanú Sargentiniovej správu (Judith Sargentiniová, holandská europoslankyňa za Zelených, v správe o stave demokracie v Maďarsku odporučila začať proti Maďarsku konanie podľa čl. 7; na konci takého konania môžu byť pozastavené hlasovacie práva členskému štátu, ktorý porušuje základné hodnoty EÚ; správu Sargentiniovej schválil europarlament, o pol roka neskôr bolo Orbánovmu Fideszu pozastavené členstvo v Európskej ľudovej strane – pozn. red.). Zahrnuli do tej správy všetko možné, nezávisle na tom, čo sme následne vykonali my. Bolo to, ako keď sa vešajú nové a nové ozdoby na vianočný stromček, pričom tým stromčekom je konanie podľa článku 7. Teraz je tu zákon o ochrane detí. Tak ho zavesíme na stromček. Oni neprestanú rozširovať zoznam našich hriechov tak dlho, kým budeme na odlišných ideologických pozíciách.


Judit Vargová (1980)

Vyštudovala práva v rodnom Miskolci, pracovala v Budapešti najprv ako koncipientka v medzinárodných advokátskych kanceláriách, neskôr dva roky na mestskom súde. Od roku 2009 takmer desať rokov pôsobila ako politická poradkyňa niekoľkých europoslancov Fideszu, v roku 2018 vstúpila do Orbánovej vlády – najprv ako štátna tajomníčka pre európske záležitosti, od roku 2019 ako ministerka spravodlivosti. Vydatá, tri deti.


Rozhovor pôvodne vyšiel na portáli Echo24.


Daniel Kaiser