19.2.2016 11:18:31

Navštívili nás bývalí diplomati, členovia klubu MGIMO

Arbat, 18. 2
Arbat, 18. 2

 

Dňa 18. februára 2016 navštívili bratislavský Klub Arbat členovia klubu MGIMO (bývalí diplomati a absolventi Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov), ktorí sa zaujímali o naše aktivity a pohovorili o svojich.

 

Porozprávali sme sa o dejinách, o súčasnej medzinárodnej situácii, o rozdieloch vnímania tých, či oných tém v Česku i na Slovensku. 

Aký dojem zanechalo toto stretnutie na našich hosťoch sa dá spoznať aj podľa poďakovania, ktoré nám na druhý deň prišlo z mailovej adresy Jana Campbella.

- Vážení priatelia, ďakujem Vám srdečne i menom kolegu Josefa Krejšího a Petra Šebora za možnosť zoznámiť sa s Vami a Vašou prácou... verím, že naše prvé stretnutie nebude posledným a že nájdeme celý rad spoločných tém, ktoré budeme môcť v rámci možností realizovať... dnes si dovoľujem Vám ponúknuť možnosť na uverejnenie (v priebehu stretnutia sme dostali ponuku publikovať svoje práce v im priateľsky naklonených českých médiách – pozn. red.).

Rád spracujem kratší materiál o Vašej práci, o ARBAT-e a ponúknem ho dvom, trom serverom, aby v ČR vedeli, že Slovensko je omnoho aktívnejšie a tolerantnejšie, čo sa týka vzťahu voči RF...

...želám Vám a všetkým členom a priaznivcom predovšetkým pevné zdravie a teším sa dovidenia.

V úcte k Vám,

Jan Campbell   

V. Mikunda