08.2.2019 09:55:08

Návšteva členov SRS na Veľvyslanectve RF v Bratislave

 SRS návšteva na Veľvyslanectve RF 4 02 2019
SRS návšteva na Veľvyslanectve RF 4 02 2019
(foto: PZV)

Dňa 4.februára 2019 sa uskutočnilo na pozvanie Veľvyslanca Ruskej federácie v SR stretnutie s členmi Slovensko-ruskej spoločnosti na pôde Veľvyslanectva RF v Bratislave.

Členov Slovensko-ruskej spoločnosti privítal na pôde veľvyslanectva veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexej Leonidovič Fedotov a pozval členov Slovensko-ruskej spoločnosti na neformálne posedenie. Pozvanie vzniklo na nedávnom Valnom zhromaždení Slovensko-ruskej spoločnosti dňa 24. januára 2019 v Bratislave, kde mal veľvyslanec Ruskej federácie možnosť prihovoriť sa ku zhromaždeniu, teda členskej základni Slovensko-ruskej spoločnosti a ocenil rastúci počet členov ( v januári 840 členov) a množstvo aktivít.  

Predseda Slovensko-ruskej spoločnosti JUDr.Ján Čarnogurský  na stretnutí informoval o stálom záujme Slovákov o dianie, kultúru a športové aktivity a výsledky Ruskej federácie a aj o rastúcom zapájaní sa občanov Slovenska do spoločenských činností v slovensko-ruských vzťahoch. V rámci Slovensko-ruskej spoločnosti už pracuje 13 klubov v rôznych mestách Slovenska, ktoré majú spoločný názov KLUB ARBAT. Ich členovia sa zapájajú aj do spoločných kultúrnych a memoriálnych aktivít v koordinácii s aktivitami Ruského centra vedy a kultúry na Slovensku. A takisto vytvárajú veľa nových kultúrnych a spoločenských aktivít po celom Slovensku a podieľajú sa na memoriálnych aktivitách spolu zo Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov i s Veľvyslanectvom RF v SR.

Prítomná bola aj nová riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry Inna V.Kuznecova a ocenila doterajšiu spoluprácu. V návrhoch oboch strán na ďalšiu spoluprácu zazneli témy pokračovania v organizovaní Festivalu ruských filmov a jeho rozšírení, v ďalšom rozširovaní memoriálnych aktivít, teda odhaľovaniu hrobov a obnove pamätníkov padlých ruských vojakov v 2.svetovej vojne, ale i v 1.svetovej vojne a dokonca zaujímavý návrh na memoriálne aktivity pobytu cárskych ruských vojsk počas Napoleonovho ťaženia na území Slovenska.

Zaujímavými námetmi sa stali možné činnosti v súvislosti s hokejovými majstrovstvami sveta v SR v máji tohto roku, možnosť stretnutia hokejových osobností ruského hokeja, a podobne.

Pevne veríme, že tieto námety sa odzrkadlia aj v činnosti trinástich Klubov Arbat po Slovensku.

 

redakcia,PZV