15.1.2015 21:59:50

Naša členka sa pýta ministra hospodárstva SR

Vážený pán minister (Pavol Pavlis), Slovensko dodáva Ukrajine zemný plyn formou spätného toku z východného Slovenska. Podľa § 3 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z.z. prosím o informáciu, kto zaplatí za doterajšie dodávky plynu Ukrajine a kto bude platiť aj za tie budúce. Za informáciu vopred ďakuje naša členka PhDr. Elena Šebová.

Za ministra hospodárstva Pavla Pavlisa odpoveď podpísal riaditeľ jeho kancelárie PhDr. Bruno Hromý.

Z jeho odpovede vyplýva, že "Slovenská republika je do dodávky plynu Ukrajine zaangažovaná len po stránke zabezpečenia plynárenskej infraštruktúry. Prepravu plynu zabezpečuje slovenský prevádzkovateľ prepravnej siete spoločnosť eustream, a. s. Službu prepravy plynu - v tomto prípade smerom na Ukrajinu - si od neho objednávajú jednotliví dodávatelia plynu (tzv. shipperi). Za poskytovanie tejto  služby platia na základe príslušných zmlúv spoločnosti eustream, a. s. Platba za samotnú dodávku plynu zo strany Ukrajiny sa netýka priamo Slovenskej republiky, resp. spoločnosti eustream, a. s., ale je zmluvným vzťahom medzi dodávateľmi plynu a ich odberateľmi na ukrajinskej strane."

PhDr. Elena Šebová a MH SR