24.7.2019 18:31:26

Na vrchol Matry po desiaty raz: 20.júl 2019

dosiahli sme vrchol Matry
dosiahli sme vrchol Matry
(foto: I.Tirpák)

V sobotu 20. júla vyšla skupina slovenských turistov/pútnikov opäť na vrchol Modravej hory v Matre. Bol to už desiaty ročník výstupov na túto horu. Je to vrch z nášho štátneho znaku : Tatra – Matra – Fatra a azda preto nás priťahuje. 

Cez Matru k nám mohli prichádzať svätí Cyril a Metod, keď v roku 863 prichádzali z Konštantínopolu do Nitry. Počasie bolo pekné, len na diaľnici pred Budapešťou nás zdržali zápchy, v Budapešti zase zle nastavená navigácia v aute. Ale na Modravú horu sme sa vyviezli. Bol tam už matičiarsky súbor z Košíc aj individuálni turisti, ktorí sa o podujatí dozvedeli z internetu. Program prebehol ako po iné roky. Slovenské spevy matičiarok z Košíc, krátky príhovor o zmysle zájazdov na Matru. Tento rok sa zúčastnil aj profesor Martin Homza, vedúci Katedry slovenských dejín Univerzity Komenského. Povedal nám o historických a geopolitických osudoch Matry a Zadunajska, cez ktoré sme išli z Bratislavy. Matra bola hranicou Nitrianskeho kniežatstva, Preddunajska, Cisdanubie alebo tiež Hornej zeme či Horného Uhorska celých tisíc rokov a z nej sa vyvinulo Slovensko. Maďari dodnes nazývajú Slovensko Felvidék, Horná zem, ale majú na mysli, že Slovensko sa začína na Matre? Dôležitým dátumom bol 14. marec 1074. Vtedy sa odohrala bitka troch Arpádovcov – budúcich uhorských kráľov, bratov Ladislava I. a Gejzu I., vtedy kniežat z Nitry a Bihoru proti ich bratrancovi Šalamúnovi, vtedy vládcovi Zadunajska. Šalamún prehral. Kronikár píše, že Ladislav bojoval pod vlajkou Nitrianska a iluminátor Obrázkovej kroniky z polovice 14. storočia ju aj namaľoval s dvojitým strieborným krížom v červenom poli na troch zelených vrchoch. Podľa výsledku bitky sa najprv Gejza a po ňom neskôr svätec Ladislav zmocnili vlády nad celým Uhorskom. Cenou za mier v krajine, ale bolo, že zrušili hranice Nitrianska a s tým aj jeho politickú osobitosť.  Zostalo slovné označenie hraníc – Horná zem, ktoré taktiež zostalo do konca Uhorska, dokonca dlhšie.

Spevy a rozhovor pokračovali v bufete pod vrcholom. Okolo 16. hodiny sme sa rozišli, východniari na východ, západniari na Západ. Ako po minulé roky, podujatia sa zúčastnilo asi 80 ľudí. Všetci si platili všetky náklady zo svojho. Jednoducho Matra ich priťahovala.

Zájazdy na Matru sú príjemným výletom. Rozširujú pohľad na blízke okolie Slovenska a sú prihlásením sa k našim dejinám. Celým dejinám. Viem si predstaviť, že keď Ján Kollár, autor Slávy dcery, ktorý bol evanjelickým farárom v slovenskej farnosti v Pešti, dnes na Deák tér, išiel na návštevu do svojho rodiska v Turci na koni alebo na koči, keď prekročil Matru, povedal si: Som doma. Maďari sa tiež prihlasujú k celým svojim dejinám. Maďarské skupiny navštevujú hrob Ferenca Rákoczyho v Košiciach, Imricha Tӧkӧlyho v Kežmarku, rodný dom Imre Madácha v Lučenci a ďalšie pamätihodnosti svojich dejín. My navštevujeme Matru, biskup Rábek organizuje návštevu Blatnohradu pri Balatone, posledné sídlo kniežaťa Pribinu a jeho syna Koceľa a miesto dlhšieho pobytu svätých Konštantína (neskoršieho Cyrila) a Metoda. Maďarská vláda dotuje cesty mládeže do susedných krajín na návštevu maďarských pamiatok. Kedy sa slovenská vláda odhodlá dotovať aspoň náklady na dopravu pri návšteve slovenských pamätihodností v okolitých krajinách?

Návštevy majú aj širšiu dimenziu. Európska únia poskytuje zatiaľ najlepší právny rámec spolužitia národov v Strednej Európe. Ale okrem právnych vzťahov pozerajú tunajšie národy na seba aj cez prizmu historických skúseností. Naše terajšie a budúce spolužitie hodne závisí, či budeme mať voči sebe rešpekt, úctu. V roku 1875 maďarský predseda vlády Koloman Tisza povedal v parlamente, že slovenský národ neexistuje. Jeho slová nesvedčili o rešpekte, úcte voči Slovákom. Pridržiavanie sa svojich dejín, návšteva ich pilierov vyvoláva úctu k národu, ktorý to robí. S takým národom sa ľahšie uzatvárajú dohody, budujú vzájomné vzťahy, o ňom sa nedá povedať, že neexistuje. Návštevy na Matre nie sú provokáciou, revanšizmom, nenosíme tam ani slovenské zástavy. Návštevy na Matre sú signálom, že národ, ku ktorému boli vyslaní svätí Cyril a Metod stále existuje a chce hovoriť do usporiadania Európy, svojho kontinentu.

text: Ján Čarnogurský

fotografie z výstupu IvanTirpák

zaspievame sipohodavýhľad z Matry

...a text z wikipedie + foto horstva Matra:

Matra je sopečné pohorie na severe Maďarskej republiky, medzi mestami Gyöngyös  a Jáger. Najvyššie vrcholy v pohorí a zároveň v celom Maďarsku sú Kékes  (1 014 m) a druhý Galyatető (964 m). Väčšia časť pohoria je porastená bukovým lesom a v nižších častiach pokrývajú krajinu vinohrady.

 

Matra môže byť rozdelená do viacerých ľahko rozlíšiteľných častí. V západnej časti sa nachádza vrchol Muzsla(805 m). Strednú časť tvorí planina Mátrabérc  a skupina vulkanických vrcholov Galyatető a Kékestető. Menšie svahy a paralelné údolia vybiehajú smerom na juh, pričom najväčšie údolie sa nazýva Nagy-völgy. Vstup do pohoria tvorí Mátrafüred (časť mesta Gyöngyö ) a zotavovňa Mátraháza . V severnej časti sa nachádza časť Mátralába, ktorú tvoria malé kopce, väčšinou premenené na ornú pôdu a obrábané.

foto commons wikimedia ( Susulyka – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0,)

Mátra hora z wikipedie


Ján Čarnogurský a red