26.9.2019 21:32:47

Na krste knihy \\\"Nikdy viac\\\" v Poprade -Klub Arbat Poprad-Tatry

Autor knihy na vernisáži
Autor knihy na vernisáži
(foto: Klub Arbat Poprad-Tatry)

Oznam z 21.septembra 2019 z činnosti Klubu Arbat Poprad-Tatry

V Poprade žije a pôsobí mladý spisovateľ- dokumentarista Marcel Maniak, ktorý sa vo svojej publikačnej činnosti  venuje  obdobiu 2. svetovej vojny a udalostiam  SNP spätých prevažne s Podtatranským regiónom a príchodu slobody, ktorá k nám prišla z východu.

Za zmienku stoja niektoré udalosti zachytené v jeho knihách, ako napríklad záhada pádu zásobovacieho lietadla Li-2, ktoré sa zrútilo v októbri roku 1944 pri Hranovnici, osudy vojakov, partizánov a civilistov, ktorí zomreli pri bojoch o Spiš a Liptov a hľadá ďalšie stopy po rodinách mŕtvych vojakov.

Jeho posledná, v poradí už deviata kniha s názvom „Nikdy viac“ však svojim obsahom prekračuje rámec regiónu. Obsahuje osudy obcí na Slovensku, ktoré boli za pomoc partizánskym oddielom po potlačení povstania vypálené a približuje osudy ich obyvateľov, ako napríklad spomienku na Tokajík.

Boli sme na slávnostnom uvedení  knihy do života v Podtatranskej knižnici v Poprade dňa 19.9.2019. Aktu krstu predchádzala aj vernisáž výstavy v Podtatranskom múzeu pod názvom „75 slobodných rokov pod Vysokými Tatrami“, ktorá potrvá do 3.novembra 2019.

Ing. Ján Černák

 

 

              predseda Arbat Poprad- Tatry

Autor knihy na vernisáži

Ing.J.Černák