24.5.2013 13:04:07

Na jednu tému: s hostiteľom i hosťom

 

Ku koncu návštevy srbských priateľov z Kosovskej Mitrovice som sa krátko porozprával tak s vedúcim srbskej delegácie, námestníkom šéfa kancelárie srbskej vlády pre Kosovo Krestimirom Pantičom, ako aj s jeho hostiteľom, starostom mestskej časti Bratislava Ružinov Dušanom Pekárom.

 

Čo vás najviac zaujalo na stretnutí so srbskými hosťami?

Dušan Pekár: - Všetko, čo sa týka života v ich obci. Pre mňa a poslancov je nepredstaviteľné, čo sa tam deje, ako žijú, ako pracujú...

My tu máme zabehnutú dvadsaťročnú samosprávu a preto sa niektoré ich informácie mnohým javili až ako nepochopiteľné. Asi to tiež potrebujeme vidieť na vlastné oči.

Pri akej otázke ste najviac spozorneli?

-  Ja som sa pána primátora Dragišu Vlaškoviča pýtal, ako sa rozhoduje, aké má právomoci... Keďže v Kosovskej Mitrovici sú vojenské jednotky KFOR, ktoré majú udržiavať poriadok, tak jeho práca je naozaj ťažká a zložitá.

Hovorili ste spolu aj o nejakej budúcej návšteve?

- Áno hovorili, no nielen to. Zdá sa, že už sa črtá aj v konkrétnejších rysoch. Naši hostia totiž navštívili aj našich odborných zamestnancov – referát civilnej obrany a dobrovoľných hasičov – a diskutovali spolu okolo dvoch hodín. Otázky padali z oboch strán a teda, vzájomne sa čosi môžeme podučiť.   

 

x x x

 

Z akými pocitmi odchádzate z Bratislavy?

Krestimir Pantič: - Prišli sme k vám s pocitom vďaky oficiálnym miestam i slovenskému ľudu, že neuznali jednostranne vyhlásenú nezávislosť Kosova. Sme povďační prezidentovi SR, vláde SR a osobitne parlamentu SR, ktorý bezprostredne po vyhlásení jednostrannej nezávislosti Kosova prijal rezolúciu, ktorou slovenských politikov zaviazal, aby toto jednostranné vyhlásenie nezávislosti neprijali. Sme nesmierne radi, že Slovensko pri tomto stanovisku zostáva a že ho nemení.

Samozrejme, že tieto výborne politické vzťahy si vysoko ceníme a z našej strany sa vynasnažíme urobiť všetko, aby sa rovnako kvalitne rozvíjali aj v iných rovinách spolupráce – či už ide o vzdelávanie, kultúru, šport...

Po návrate budeme informovať srbskú vládu, že slovenský národ a jeho predstavitelia naďalej zostávajú na pozíciách podpory srbského národa pri zachovávaní si integrity a suverenity na celom území Srbskej republiky.

Potešení sme aj podporou Slovenska v našich eurointegračných snahách.

Aj počas zasadnutia miestneho zastupiteľstva v Ružinove sme mali možnosť oboznámiť poslancov s aktuálnymi informáciami o dianí u nás. Vaši poslanci nás podporili a aj preto si odnášame naozaj pozitívne dojmy.  

Čo vás príjemne, alebo aj opačne prekvapilo?

- Dojmy sú len príjemné. Počas návštevy v mestskej časti Ružinov dostalo sa nám veľkej pohostinnosti, zažili sme vrúcne prijatie tak od hostiteľov, ako aj od vašich obyvateľov.

Odnášame si tiež veľmi pozitívne pocity napr. z riešenia vašej dopravnej infraštruktúry, z usporiadania mesta a z jeho čistoty mesta... Toto sú záležitosti, ktoré si návštevník Bratislavy nemôže nevšimnúť a v nás to zanechalo naozaj dobrý dojem.

Vladimír Mikunda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Mikunda