06.11.2021 08:46:27

Mnoho povyku pro nic. Summit v Glasgow pomohl Čaputové k pěstování obrazu, tvrdí politolog

Branislav Fábry
Branislav Fábry
(foto: czechfreepress.cz)


Prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová ve svém proslovu na klimatické konferenci v Glasgow upozornila na potřebu rychlých a účinných opatření pro zabránění devastace planety. Slíbila také brzké zastavení využití uhlí na Slovensku. Dle politologa Branislava Fábry se její řeč zaměřovala na mladé lidi a posílení image na pozadí vnitrostátních problémů. (Sputnik)Během setkání světových lídrů ve dnech 1. a 2. listopadu prezidentka upozornila na globální výzkum, podle kterého 40 procent mladých lidí váhá s vlastním rodičovstvím kvůli důsledkům klimatické krizi. O nespokojenosti mládeže také hovoří průzkum agentury Median SK, vypracovaný pro prezidentskou kancelář, podle kterého je 67 % mladých Slováků zklamáno z politiků, kteří se problematice změn klimatu nevěnují.

Čaputová přitom pochválila výsledky ekologického úsilí Slovenska, kterému se od roku 1990 povedlo snížit celkové emise téměř o polovinu, a slíbila, že do roku 2023 bude s využíváním uhlí v energetice definitivní konec. Úspěch podle ní bude záležet i na spolupráci s ostatními zeměmi-znečišťovateli, které se summitu neúčastnily a měly by „přispět spravedlivým dílem“ v zelené politice.

Podle právníka a politologa doc. JUDr. Branislava Fábry PhD. mají ale závěry konference spíše deklarativní charakter, a to z důvodů, že nedochází ke změně ekonomického systému, který je pramenem zhoršujícího se životního prostředí.

„Klimatický summit byl akcí, která formulovala ušlechtilé cíle jako snížení emisí či ochrana ekosystémů, očividně však šlo i o vylepšení veřejného obrazu zúčastněných politiků. Téma klimatických změn zajímá mnoho lidí, zejména mladých, a to nutí vedoucí představitele ke zvučným deklaracím. Ty však nemají charakter pramenů práva, a proto nelze očekávat závažný dopad na koncerny, které nesou hlavní odpovědnost za klimatické změny,“ prohlásil expert.

Podle něho závěry 26. Klimatické konference OSN potěší pouze část neodborných jedinců: „Summit tedy přinesl závěry, které potěší nepřesně informovanou veřejnost, zvýší preference politiků, žijících z enviromentalistického populismu, avšak reálně se nedotknou ekonomického systému, který je příčinou problémů v oblasti životního prostředí.“


Uhlí na Slovensku by mělo definitivně skončit

Důležitým závazkem, ke kterému se prezidentka Čaputová přihlásila, bylo skončení využívání uhlí pro výrobu elektřiny již v roce 2023. Dle údajů z minulého roku je energetický mix Slovenska ze 62 % tvořen jádrem a téměř třetinu činí fosilní paliva. Zajímalo nás zejména to, zda je termín uvedený prezidentkou splnitelný.

„Pokud jde o ukončení využívání uhlí do r. 2023 či pokles emisí o 55 % do r. 2030, splnění termínů je velmi sporné. I prezidentce je zřejmé, že výsledek nebude záviset na jejích přáních, ale na obtížně předvídatelném vývoji v evropské energetice a dohodách vlády s ekonomickými subjekty na Slovensku. Avšak i v případě, že se termín dodržet nepodaří, tak se prezidentka bude moci snadno vyvinit, protože sama nemá kompetence ke splnění cíle,“ podotkl pan docent.

Politolog dodal, že na summitu prezidentce kromě klimatického programu šlo také o veřejnou image: „Zuzana Čaputová na summitu sice hlásala chvályhodná hesla, nicméně pěstovala i svůj veřejný obraz. Ten účel plní společné fotografie s princem Charlesem či vévodkyní Kate, nejde však o osoby, se kterými by mohla činit zásadní politická rozhodnutí o klimatu.“


Upozaďují změny klimatu vnitřní politické dění?

Prezidentka je známa obhájkyně klimatického programu. Povolání právnička svou politickou kariéru mimo jiné postavila i na úspěšném řešení problémů skládky v jejím rodném Pezinku. Agendu životního prostředí jí je proto blízká.

V průběhu její zahraniční návštěvy v Glasgow ve veřejném prostoru ovšem zaznívala kritika kvůli upozaďování důležitých vnitrostátních otázek, ke kterým patří referendum o nedůvěře vládě, a skandál s odposlechem opozičních stran, na úkor celosvětové otázce změny klimatu. Branislav Fábry s tímto názorem částečně souhlasí.

„Je třeba uznat, že pro prezidentku Čaputovou jsou otázky klimatu důležitější než pro dosavadní prezidenty. Na druhé straně jí však toto téma umožňuje, aby odpoutala pozornost od problémů, které by vyžadovaly aktivnější přístup hlavy státu a ten stále chybí. Nejzávažnějším problémem je likvidace principů demokracie a právního státu na Slovensku: kauza s odposlechy je pouze přirozený důsledek justičně-policejních excesů, které se zde v posledních dvou letech opakují. Pro prezidentku je obzvláště nepříjemné, že právní stát se na Slovensku likviduje s pomocí boje proti korupci, který byl velkým tématem její vlastní volební kampaně,” vysvětlil politolog.


Zahraničně-politická agenda

Jednou ze závěrečných událostí návštěvy paní prezidentky bylo podepsání společné deklarace o uznání evropské perspektivy Ukrajiny s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Fábry shrnul význam deklarace a její vliv na vztahy mezi státy.

Dle politologa nemá podepsaná deklarace pro otázku vstupu Ukrajiny do EU velký význam, je však opětovným potvrzením jednostranné orientace slovenské zahraniční politiky.

„Prezidentka a vláda zcela opustily ideu, že by mohly udržovat přátelské, ale vyvážené vztahy s Ukrajinou i s Ruskem, a takto pomáhat řešení jejich sporů. Místo toho přijali atlantickou linii zahraniční politiky: stačí si porovnat ostrou rétoriku o lidských právech v Rusku, ale záměrné opomíjení tohoto tématu u Ukrajiny – i při společné deklaraci. Netřeba opakovat, že Ukrajině by při úsilí o vstup do EU místo deklarací více pomohlo řešení vážných vnitřních problémů, od rozvrácené ekonomiky až po ochranu menšin,“ konstatoval Branislav Fábry na závěr svého komentáře.


Tatjana Naronskaja (Sputnik)