04.8.2012 10:55:06

Minister kultúry uchránil písmeno "ё"

Podľa ministra kultúry RF Alexandra Avdejeva, ktorý sa postavil na jeho obhajobu, sú si Rusi sami na vine, že sa im toto dôležité písmeno z abecedy vytráca. Keďže v písomnej podobe sa používa len zriedka, fakticky je z ruského jazyka vytláčané.
Písmeno "ё" ruský jazyk skrášľuje, robí ho foneticky bohatším. V písomnom prejave je rovnako funkčné nakoľko bráni nepresnému a nesprávnemu vyslovovaniu slov, dodal minister.
Ako je známe, "ё" robí Rusom trochu problémy. A to nielen v písomnej podobe, či pri vyslovovaní, ale aj pri vypĺňaní dokumentov. Často vzniká galimatiáš pri písaní priezvisk a v nadväznosti aj ďalšie byrokratické problémy.
Pripomeňme si, že 15. septembra minulého roka opodstatnil existenciu tohto písmena aj najvyšší súd RF. Rozhodnutie podporilo obrovské množstvo ľudí, ktorí sa ocitli v skupine byrokratického rizika spojeného s problémami uvádzania údajov do dokumentov.
Vraj iba na základe odhadu sa „nebezpečné“ "ё" nachádza v osobných dokladoch 3 percent Rusov, je tiež súčasťou vyše 2500 priezvisk.
Existencia, či neexistencia dvoch bodiek nie je jediným problémom ruskej abecedy. V poslednej dobe sa objavuje náznak, že budúcim konkurentom písmena "ё" sa môže stať písmeno "й", ktoré sa tiež rovnako aktívne zbavuje svojej striešky.
Kompetentní tvrdia, že ak sa v blízkej dobe neprijme nejaký všeobecne záväzný zákon, záležitosť môže prerásť naozaj nebezpečne ďaleko.
Podľa dni.ru, 15. apríla 2010