23.1.2023 19:45:55

Michal Augustovič: Pred 1020 rokmi zomrel cisár Oto III. Túžil obnoviť Rímsku ríšu so samostatnou slovanskou provinciou

Evanjeliár Ota III.
Evanjeliár Ota III.
(foto: wikimedia)


Táto provincia mala byť Sclavinia a mala byť jednou zo štyroch provincií obnovenej ríše. Keby sa to bolo Otovi III. podarilo, dejiny mohli vyzerať inak. Minimálne tie slovanské. (standard.sk)Cisár Oto III. žil krátko, vládol ešte kratšie, ale jeho predstavy o usporiadaní Európy prežili a zaslúžia si krátku spomienku.

Po zániku Rímskej ríše na Západe na konci 5. storočia sa z času na čas objavovali tendencie obnoviť Rímsku ríšu. Na východe pokračovala Byzancia, ale západ bývalej ríše si písal iný príbeh. Keď prišlo na to, predstavy, ako by mala obnovená ríša vyzerať, sa rôznili. Treba si tiež uvedomiť, že Rímska ríša bola niečím viac ako len štátom. Bola nositeľkou civilizácie a v jej poslednom období, zvlášť v predstavách kresťanských intelektuálov, zaujímala Rímska ríša výnimočné miesto v dejinách spásy. Podľa niektorých učení mohlo iba v rámcoch Rímskej ríše kresťanské spoločenstvo dosiahnuť spásu. Obdobie okolo magického roku 1000 vyvolávalo nádeje a obavy z blížiaceho sa Posledného súdu a podnecovalo intelektuálne elity na tvorbu nových mocenských konceptov. 

Bolo to práve v tomto čase, keď mladučký cisár sníval o obnovení ríše, ktorá by sa opierala o spoluprácu s cirkvou, na čele ktorej vtedy stál pápež Silvester II., veľký vzdelanec svojej doby.

 

Program Ota III.

Významnou ideou, ktorá v istom zmysle ovplyvnila vývoj aj v ďalších storočiach, bol politický program cisára Ota III. renovatio imperii Romanorum, teda snaha obnoviť Rímsku ríšu. 

Oto III. bol vnukom Ota I. Veľkého, prvého cisára Rímskonemeckej ríše (Svätej ríše rímskej, v dobových prameňoch Rímskej ríše), ktorý sa označil za následníka Karola Veľkého. Oto III., za ktorého istý čas vykonávala vládu jeho matka, chcel pre obnovu ríše urobiť veľa vrátane sobáša s dcérou byzantského cisára.

Predstava Ota III. a intelektuálnych elít v jeho okolí o tom, aké by mali byť základné piliere „obnovenej“ ríše, je najlepšie znázornená v Otovom evanjeliári, zostavenom okolo roku 1000. Oto je tu znázornený sediac na tróne v cisárskom majestáte, s korunou a insígniami cisárskej moci. Po jeho pravici stoja zástupcovia cirkvi, po ľavici predstavitelia svetskej moci.

Nová Rímska ríša Ota III. je tu symbolicky znázornená prostredníctvom štyroch postáv, vzdávajúcich úctu cisárovi. Každá z ženských postáv je personifikáciou jednej zo štyroch provincií, ktoré mali ríšu tvoriť. Sú to Roma (de facto Itália), Gallia, Germania a Sclavinia. Prvé tri provincie tvorili aj antickú Rímsku ríšu. Sclavinia však bola prvýkrát (nie však naposledy) takto explicitne znázornená až za Ota III. Toto rozdelenie ríše na štyri provincie pripomína neskoroantický model tetrarchie.Zvyšok článku nájdete na Štandarde.Michal Augustovič