06.3.2019 20:14:27

Memoriálne činnosti Klubu Arbat Trenčín v 2018

Na výzvu posielať správy o činnosti Klubov Arbat zareagoval KLUB ARBAT Trenčín a nájdete tu vo formáte pdf priložené texty a fotografický materiál z aktivít - memoriálnych aktivít Klubu Arbat v Trenčíne a okolí za celý rok 2018.

Budeme radi, ak zareagujú aj ďalšie kluby Arbat, prípadne sprostredkujeme kontakt pre prípad získania informácií ako sa to Trenčínu podarilo.

redakcia

Klub Arbat v Trenčíne pôsobí od roku 2016. Založili ho nadšenci okolo člena SRS Františka Kavuláka a predsedom Klubu Arbat v Trenčíne sa stal plk. Peter Palko. Aj vďaka spolupráci s členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v obci Nová Bošáca, predovšetkým M.Mitánek, s predstaviteľmi obce Nová Bošáca a ďalšími spoločenskými organizáciami, podarilo sa niečo krásne: združiť svoje sily a spolupracovať tak, aby boli obnovené hroby padlých vojakov ČA a rumunských vojakov, ktorí padli za oslobodenie Slovenska v roku 1945. Pomohlo aj Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Usporiadateľmi dňa 5.mája 2018 boli Klub Arbat Trenčín a Ruská asociácia Berega.

Usporiadateľmi 16.septembra 2018 boli ako  organizátori: obce mikroregiónu Bošáčka, pravoslávna cirkevná obec Brezová pod Bradlom, klub Arbat Trenčín a Ruská asociácia Berega. 

O účasti a obetiach oboch armád, ktorých vojakov sme si pripomínali, informoval a  tejto úlohy sa veľmi zodpovedne zhostil pplk v.v. MUDr. Miroslav Malay z Trenčína. 

V priloženom materiáli od Mariana Mitáneka nájdete všetky memoriálne aj iné aktivity Klubu Arbat Trenčín v roku 2018. viď  "memorialne aktivity klubu ARBAT Trenčín 2018" kliknite priamo na link:

http://www.srspol.sk/down/12.pdf

redakcia, od M.Mitánka