09.3.2017 13:34:27

List predsedu Slovensko-ruskej spoločnosti Jána Čarnogurského predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi

Slovensko – ruská spoločnosť

811 09 Bratislava, Dostojevského rad 1

e-mail: srs@slovanet.sk; tel. č.: +421 2 52 63 69 54, fax: +421 2 52 63 69 55

Vážený pán predseda vlády,

v amerických médiách sa objavila informácia, že americká armáda ide vybudovať na Slovensku svoju základňu. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o informáciu, či vláda Slovenskej republiky rozhodla o povolení pre armádu USA vybudovať na Slovensku vojenskú základňu.

Predmetné informácie si dovoľujem požiadať buď elektronicky (skenom) na e-mail: jancarnogursky@slovanet.sk alebo písomne – poštou na adresu uvedenú na záhlaví tohto podania.

Za informáciu Vám ďakujem.

S pozdravom

JUDr. Ján Čarnogurský

      predseda SRS

 

 

Ján Čarnogurský, predseda Slovensko – ruskej spoločnosti