04.8.2012 10:55:06

List Krstimirovi Pantičovi, primátorovi mesta Kosovská Mitrovica

SLOVENSKO – RUSKÁ SPOLOČNOSŤ
-рОбщество словацко-российского содружества

о811 09 Bratislava, Dostojevského rad 1
e-mail: srs@slovanet.sk; tel. č.: +421 2 52 63 69 54, fax: +421 2 52 63 69 55


Vážený pán
Krstimir P a n t i c
predsednik Opstine

Kolasinska broj 2
Kosovska Mitrovica

Fax: 00 381 28 498 111

Bratislava, 29. júla 2011.



Vážený pán primátor,

chcel by som Vám poďakovať v mene členov Slovensko-ruskej spoločnosti za veľmi priateľské stretnutie u Vás v Kosovskej Mitrovici 4. júla t.r. Obdivujeme občiansku odvahu obyvateľov Kosovskej Mitrovice a ich odhodlanie udržať svoje mesto slobodným.

S hnevom sledujeme správy médií o pokusoch ľudí z Prištiny oddeliť Vaše mesto od Srbska. Chcem Vás ubezpečiť o našej solidarite s Vami a obyvateľmi Vášho mesta. Želáme Vám konečné víťazstvo.

S pozdravom


Ján Čarnogurský
predseda Slovensko-ruskej spoločnosti