04.8.2012 10:55:06

List Branislavovi Rističovi, asistentovi ministra Srbska

SLOVENSKO – RUSKÁ SPOLOČNOSŤ
-рОбщество словацко-российского содружества

о811 09 Bratislava, Dostojevského rad 1
e-mail: srs@slovanet.sk; tel. č.: +421 2 52 63 69 54, fax: +421 2 52 63 69 55


Vážený pán
Branislav Ristič
asistent ministra

2 Bulevar Mihaila Pupina St.
Belgrade
Srbsko

branislav.ristic@kim.gov.rs

Bratislava, dňa 29. 7. 2011


Vážený pán Ristič,

najskôr Vám chcem srdečne poďakovať v mene členov Slovensko-ruskej spoločnosti za prijatie v Belehrade 2. júla t.r. Informácie o Kosove a Metohiji, ktoré sme od Vás dostali, boli pre mnohých našich členov nové a pre všetkých zaujímavé. Je odsúdeniahodné, ako viaceré krajiny Európskej únie a Spojené štáty uplatňujú dvojaké kritériá na Srbsko a na svoju politiku. Obdivujeme občiansku odvahu obyvateľov Srbska pri obrane svojej krajiny a svojej slobody.

So znepokojením a s hnevom sledujeme súčasné pokusy úradov z Prištiny preťať spojenie Kosovskej Mitrovice so Srbskom. Chcem Vás ubezpečiť o našej solidarite. Prajeme srbskému národu bez ohľadu na súčasné umelé hranice úspech pri napĺňaní jeho európskeho poslania.

S pozdravom

Ján Čarnogurský
predseda Slovensko-ruskej spoločnosti