06.6.2019 13:15:00

Klub ARBAT Trenčín sa stretol 4. júna 2019

Arbat Trenčín Rotunda stretnutie
Arbat Trenčín Rotunda stretnutie
(foto: P.Palko)

...a pribúdajú maily s informáciami o klubovom živote ...

      Členovia a priaznivci krajského Klubu Slovensko - ruskej spoločnosti Klub  ARBAT Trenčín sa stretli na pravidelnom mesačnom jednaní, ktoré sa uskutočnilo 4.júna 2019 v priestoroch kaviarne Rotunda.

Ústrednou témou bolo vyhodnotenie spomienkovej akcie na pripomenutie vojnovej hrôzy, nevinných obetí fašizmu a osôb bojovníkov proti zlu. Akcia bola zorganizovaná 8.mája 2019 krajským klubom Arbat Trenčín za podpory a účasti Veľvyslanectva Ruskej federácie, občianskych organizácií, kresťanského duchovenstva a mládeže. Podujatie zaujalo aj oddychujúcich občanov Trenčína, ktorí sa nachádzali v areáli lesoparku Brezina. Prítomní vysoko hodnotili občiansko - ekumenický program a priebeh podujatia zbavený politizovania a prázdnych naučených fráz. Zúčastnení sa zhodli v názore, že podujatia tohto obsahu sú veľmi potrebné hlavne dnes, keď na každom kroku dochádza k účelovej deformácii dejín.         

Vedúci Klubu Arbat Trenčín plk.v.v. Peter Palko

Fotografie zo stretnutia Klubu Arba Trenčín 4.06.2019                                    

P.Palko