11.4.2014 09:25:10

Klub Arbat sa stretáva v nových priestoroch

Bratislavský klub Arbat sa rozhodol zmeniť priestory svojich stretnutí. Najnovšie, určite najmenej do konca roka 2014, sa bude stretávať v spodnom bare Gi.raffe, ktorý sa nachádza na adrese: Rybárska brána 2, 811 01 Bratislava.

Termíny stretnutia zostávajú rovnaké: každý štvrtok o 18.00 hod.

redakcia srspol.sk