21.3.2016 09:55:57

Klub Arbat Košice: "Rusko a svetová východná politika..."

Košický klub Arbat
Košický klub Arbat

Vo štvrtok 17. 3. 2016 vystúpil na stretnutí členov a priaznivcov Klubu Arbat v Košiciach s prednáškou "Rusko a svetová východná politika, vzťahy Ruska a Turecka, vzťahy Ruska a západnej Európy" dekan Pravoslávnej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, profesor Ján Šafin.

Jeho naozaj pútavá prednáška sa stretla s veľkým záujmom. Odmenená bola nielen búrlivým potleskom, ale aj nespočetným množstvom doplňujúcich otázok. Po ich zodpovedaní zúčastnení pokračovali  v neformálnej debate na aktuálne témy súčasnosti. 

Ďalším hosťom stretnutia bol vedúci spriateleného klubu Arbat v Prešove pán Štefan Semanco.

Igor Grekov