21.12.2015 20:14:59

Klub Arbat je už aj vo Zvolene

Vo Zvolene sa za účasti predsedu Slovensko-ruskej spoločnosti Jána Čarnogurského a organizačného tajomníka klubov Arbat Mariána Kandrika zišli dňa 18. 12. 2015 priatelia Ruska na svojom zakladajúcom zasadnutí.
 
Naše prvé stretnutie bolo zoznamovacie a venované organizačným otázkam. Nový Klub Arbat vo Zvolene pripraví vhodné priestory na stretávanie sa raz v mesiaci. Činnosť začne od januára 2016 diskusnými a rôznymi inými akciami.
Rátame s tým, že dnešný počet záujemcov nie je konečný a bude sa rozširovať. O členstvo v Klube Arbat prejavili záujem ľudia, ktorým je Rusko blízke, či už literatúrou, umením, dejinami, technikou a hlavne aby si pripomenuli ruský jazyk. 

Viera Nociarová