01.6.2019 10:14:32

Klub Arbat Bratislava v Lúčnici - fungujeme

separé Klubu Arbat Bratislava v rešt.Lúčnica
separé Klubu Arbat Bratislava v rešt.Lúčnica
(foto: PZV)

Klub Arbat Bratislava sa od štvrtka 30.mája 2019 môže schádzať opäť v separé reštaurácie Lúčnica na Śtúrovej ul.4 v Bratislave.


Pokračujeme v každotýždennom stretávaní sa v tomto priestore, kde sa už dajú uskutočniť aj besedy a posedenia, vždy vo štvrtok od 18:00 hod.

KLUB ARBAT Bratislava sa provizórne schádzal v priestoroch Umelka a to v R-Umelke, nebolo tam však takto oddeliteľné separé ako v reštaurácii Lúčnica.

Môžeme sa opäť vrátiť k usporiadaniu besied a posedení. Odvážne sa môžeme vrátiť i k besede v ruskom jazyku, no veď sme Slovensko-ruská spoločnosť, takže radi privítame i členov Zväzu Rusov na Slovensku.

"Vstupným" je  potreba objednať si šálku čaju/kávy/minerálky či iného občerstvenia, jedlá ešte po rekonštrukcii reštaurácia vo štvrtok neposkytovala, ale aj to je sľúbené poskytovať. A varilo sa tu výborne.

V Bratislave žiaľ v centre platí slovo "dočasnosť", uvidíme, ako dlho bude možné fungovať, celá budova sa rekonštruuje a zvonka je opravovaná fasáda, takže azda sme tu dobre v roku 2019 a treba priestor využiť. Bývali tu besedy s pánom J.Campbellom, besedovalo sa o zážitkoch z Donbasu, o Slavíne...

zatiaľ sa nás zišlo prvý raz po čase okolo 14 - 16 ľudí a je tu priestor na vzájomné stretnutie sa členov Klubu Arbat.


fotografie zo stretávky 30.5.2019 (PZV)

red