12.11.2015 23:50:51

Klub Arbat: Akcia slovenských politikov už začína vyvolávať reakciu

 

Kde sú tie časy keď sme sa na Klube Arbat rozprávali o kultúre, o všeobecných spoločenských otázkach...?  Vo štvrtok 12. 11. sme si už po pár vystúpeniach našich členov uvedomili, že už niekoľko stretnutí sa rozprávame hlavne o našej vlastnej bezpečnosti. No a uvedomili sme si to hlavne preto, lebo na tomto stretnutí to bolo už úplne natvrdo – ako legálne si zadovážiť zbraň na svoju ochranu, ako sa začať "bojovo" organizovať...? Všetci naši diskutujúci totiž unisono vyhlasovali, že naša súčasná armáda už nemá na to aby nás ochránila, polícia taktiež a preto si musíme vlastnú bezpečnosť začať chrániť vlastnými silami a vlastnými hlavami.

 

To, že Európa sa dnes správa ako šialená, to je jej vec. Avšak to, že úplne neprirodzene sa správa aj Slovensko, to je aj naša vec.

Preto decembrové (3. 12.)  protestné zhromaždenie proti základniam NATO... už nebude len o tom, hlavne bude výrazným krikom, že si potrebujeme chrániť svoje deti pred následkami krokov súčasných politických samovrahov.

V. Mikunda